Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
23.10.2020

Dohoda č. 20/15/012/37

20/15/012/37

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

23.10.2020

Dohoda č. 20/15/010/36

20/12/010/36

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

19.10.2020

Zmluva_o_nfv_00307637

00307637

25 898,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

14.10.2020

Zmluva č. 238/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu

238/2020

1 000,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Nitriansky samosprávny kraj

02.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01363

20-120-01363

3 000,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

02.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK

9/2020

2 640,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

01.10.2020

Zmluva o spolupráci

ITMS2014+:312051Z511

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo vnútra SR

04.09.2020

Zmluva o vedení účtovníctva

28082020

400,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKT

26.08.2020

Zmluva o dielo zo dňa 26.08.2020

26082020

1 596,00 EUR

Obec Veľké Ludince

D+G, s.r.o.

26.08.2020

Dodatok č. 7 - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/011/13

23/011/13

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Prima Banka, a.s.

17.08.2020

Kúpna zmluva

17082020

146,20 EUR Stoštyridsaťšesť eur 20 centov

Adela Šipošová

Obec Veľké Ludince

29.07.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

29072020

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ELT MANAGMENT COMPANY SLOVAKIA s.r.o.

21.07.2020

Zmluva o dielo č. 57/2020/2

57/2020/2

332 377,26 EUR

BALA, a.s.

Obec Veľké Ludince

15.07.2020

Kúpna zmluva

15072020

173,40 EUR stosedemdesiattri eur 40 centov

Muzslai András

Obec Veľké Ludince

14.07.2020

Kúpna zmluva

14072020

158,10 EUR Stopäťdesiatosem eur desať centov

Angelika Fazekašová

Obec Veľké Ludince

14.07.2020

Zmluva na vykonávanie administratívnej činnosti

14072020

240,00 EUR

Obec Veľké Ludince

AVIMAR s.r.o. - Nothart Viliam

17.04.2020

Zmluva č. NR152607_1 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR152607_1

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

RECobal s.r.o.

07.04.2020

Kúpna zmluva

07042020

260,10 EUR Dvestošesťdesiat eur 10 centov

Mgr. Korcseková Magdaléna

Obec Veľké Ludince

06.04.2020

Dohoda č. 20/15/060/67

20/15/06067

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

06.04.2020

Dohoda č. 20/15/060/66

20/15/060/66

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

06.04.2020

Dohoda č. 20/15/060/65

20/15/060/65

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

27.03.2020

Kúpna zmluva

26032020

494,70 EUR Štyristodeväťdesiatštyri eur 70 centov

István Nagy Csomor

Obec Veľké Ludince

23.03.2020

Zmluva o spolupráci 24.03.2020

24032020

1 900,00 EUR

Obec Veľké Ludince

TRIUS FINANCE, s.r.o.

09.03.2020

Dodatok č. 8

Dodatok č. 8

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

14.02.2020

kúpna zmluva

13022020

600,10 EUR Šesťsto eur 10 centov

Ervína Urbanová

Obec Veľké Ludince

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: