Obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci OZ

Poslanci Obecného zastupiteľstva:

 

  • ThDr. Eva Antalová (zástupkyňa starostky)
  • Alžbeta Morvaiová
  • Peter Lebocz
  • Anna Bereková
  • Juraj Balázs
  • Gabriel Monc
  • Bc. Gabriela Koncserová
  • Milan Bori
  • Ondrej Balázs