Navigácia

Obsah

VZN

2019

VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE Stiahnuté: 748x | 17.12.2019

VZN 3/2019 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 132x | 17.12.2019

VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince Stiahnuté: 68x | 17.12.2019

VZN č. 1/2019 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 161x | 18.06.2019

2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel Stiahnuté: 232x | 01.01.2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov Stiahnuté: 188x | 11.09.2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 190x | 01.01.2018

VZN č. 4/2018 O zrušení VZN č. 3/2013, 1/2014 a 2/2015 Stiahnuté: 161x | 23.11.2018

VZN č. 5/2018 O zrušení VZN č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev Stiahnuté: 146x | 23.11.2018

VZN č. 6_2018 Náhradné zásobovanie vodou. Stiahnuté: 148x | 01.01.2019

VZN č. 7_2018 O príspevku na MŠ a ŠZ obce V. L. 2018 Stiahnuté: 144x | 01.01.2019

2017

VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 188x | 01.01.2017

VZN č. 2/2017 O umiestnení volebných plakátov Stiahnuté: 178x | 01.01.2017

VZN č. 3/2017 O podmienkach predaja výrobkov na trhovisku Stiahnuté: 187x | 01.01.2017

VZN č. 4/2017 O podmienkach poskytovanie dotácií Stiahnuté: 164x | 01.01.2017

VZN č. 5/2017 O stanovení výšky finančného pásma Stiahnuté: 205x | 01.01.2017

2016

VZN č. 02/2016 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 178x | 01.01.2016

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 190x | 01.01.2016

2015

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb Stiahnuté: 174x | 01.01.2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 182x | 10.06.2015

Stránka