Navigácia

Obsah

VZN

2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel Stiahnuté: 42x | 01.01.2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov Stiahnuté: 13x | 11.09.2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 13x | 01.01.2018

2017

VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 28x | 01.01.2017

VZN č. 2/2017 O umiestnení volebných plakátov Stiahnuté: 17x | 01.01.2017

VZN č. 3/2017 O podmienkach predaja výrobkov na trhovisku Stiahnuté: 8x | 01.01.2017

VZN č. 4/2017 O podmienkach poskytovanie dotácií Stiahnuté: 7x | 01.01.2017

VZN č. 5/2017 O stanovení výšky finančného pásma Stiahnuté: 37x | 01.01.2017

2016

VZN č. 02/2016 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 27x | 01.01.2016

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 8x | 01.01.2016

2015

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb Stiahnuté: 14x | 01.01.2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 5x | 10.06.2015

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 9x | 01.01.2015

VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL Stiahnuté: 7x | 01.01.2015

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 8x | 01.01.2015

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 7x | 01.01.2015

VZN č. 6/2015 o nakladaní s odpadom Stiahnuté: 6x | 01.01.2015

VZN č. 7/2015 - O poplatku za komunálne odpady Stiahnuté: 14x | 01.01.2015

VZN č. 8/2015 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 6x | 01.01.2015

VZN č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb Stiahnuté: 5x | 01.01.2015

Stránka