Navigácia

Obsah

VZN

2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel Stiahnuté: 98x | 01.01.2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov Stiahnuté: 67x | 11.09.2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 68x | 01.01.2018

VZN č. 4/2018 O zrušení VZN č. 3/2013, 1/2014 a 2/2015 Stiahnuté: 42x | 23.11.2018

VZN č. 5/2018 O zrušení VZN č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev Stiahnuté: 37x | 23.11.2018

VZN č. 6_2018 Náhradné zásobovanie vodou. Stiahnuté: 24x | 01.01.2019

VZN č. 7_2018 O príspevku na MŠ a ŠZ obce V. L. 2018 Stiahnuté: 26x | 01.01.2019

2017

VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 72x | 01.01.2017

VZN č. 2/2017 O umiestnení volebných plakátov Stiahnuté: 70x | 01.01.2017

VZN č. 3/2017 O podmienkach predaja výrobkov na trhovisku Stiahnuté: 50x | 01.01.2017

VZN č. 4/2017 O podmienkach poskytovanie dotácií Stiahnuté: 48x | 01.01.2017

VZN č. 5/2017 O stanovení výšky finančného pásma Stiahnuté: 86x | 01.01.2017

2016

VZN č. 02/2016 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 68x | 01.01.2016

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 63x | 01.01.2016

2015

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb Stiahnuté: 58x | 01.01.2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 61x | 10.06.2015

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 56x | 01.01.2015

VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL Stiahnuté: 62x | 01.01.2015

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 53x | 01.01.2015

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 63x | 01.01.2015

Stránka