Navigácia

Obsah

VZN

2018

VZN č. 01/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ - NÁVRH Stiahnuté: 10x | 28.11.2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel Stiahnuté: 66x | 01.01.2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov Stiahnuté: 38x | 11.09.2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 36x | 01.01.2018

VZN č. 4/2018 O zrušení VZN č. 3/2013, 1/2014 a 2/2015 Stiahnuté: 7x | 23.11.2018

VZN č. 5/2018 O zrušení VZN č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev Stiahnuté: 7x | 23.11.2018

VZN č. 6/2018 Náhradné zásobovanie vodou Stiahnuté: 13x | 23.11.2018

2017

VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 44x | 01.01.2017

VZN č. 2/2017 O umiestnení volebných plakátov Stiahnuté: 40x | 01.01.2017

VZN č. 3/2017 O podmienkach predaja výrobkov na trhovisku Stiahnuté: 26x | 01.01.2017

VZN č. 4/2017 O podmienkach poskytovanie dotácií Stiahnuté: 24x | 01.01.2017

VZN č. 5/2017 O stanovení výšky finančného pásma Stiahnuté: 57x | 01.01.2017

2016

VZN č. 02/2016 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 44x | 01.01.2016

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska Stiahnuté: 33x | 01.01.2016

2015

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb Stiahnuté: 33x | 01.01.2015

VZN č. 1/2015 Stiahnuté: 25x | 10.06.2015

VZN č. 2/2015 Stiahnuté: 29x | 01.01.2015

VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL Stiahnuté: 30x | 01.01.2015

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole Stiahnuté: 31x | 01.01.2015

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností Stiahnuté: 27x | 01.01.2015

Stránka