Dátumy
Dátum uzavretia: 09.02.2015
Dátum zverejnenia: 09.02.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Zmluva o dielo č. 001 _ 2015.pdf
Identifikácia zmluvy: č. 001 / 2015
Číslo zmluvy: č. 001 / 2015
Názov zmluvy: Zmluva o dielo č. 001/2015
Dodávateľ: FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o.
Dlhá 89/B
94901 Nitra
IČO: 36536245
Predmet plnenia: Výstavba viacúčelového ihriska FUNNY SPORT
Suma s DPH
Celková hodnota: 25 826,83 €