Dátumy
Dátum uzavretia: 23.03.2015
Dátum zverejnenia: 23.03.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2015 - Jozef Balázs, Irena Balázsová.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva Balázs Jozef a Balázsová Irena
Dodávateľ: Balázs Jozef a Balázsová Irena
Veľké Ludicne č. 487
93565 Veľké Ludince
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti: parcela č. 538/25 o výmere 86252 m2. - ostatná plocha
Dodatky
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti - Balázs, Balázsová
Suma s DPH
Celková hodnota: 355,30 €