Dátumy
Dátum uzavretia: 23.03.2015
Dátum zverejnenia: 23.03.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Kúpna zmluva Šaróka.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva zo dňa 23.03.2015 - Šaróka Štefan a Šaróková Rozália
Dodávateľ: Šaróka Štefan a Šaróková Rozália
Veľké Ludince 486
93565 Veľké Ludince
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti: parcela C 536 o výmere 1719 m2 - ostatná plocha parcela E 538/25 o výmere 86252 m2 - ostatná plocha
Suma s DPH
Celková hodnota: 448,80 €