Dátumy
Dátum uzavretia: 30.03.2010
Dátum zverejnenia: 30.03.2010
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby .pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Zmluva o zabezpečení činnosti bezpečnostno - technickej služby (technik BOZP) a technika požiarnej ochrany
Dodávateľ: Eva Lefantová - PEPOSERVIS
Ulica SNP, 448/201
93541 Tekovské Lužany
IČO: 34691260
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je zabezpečenie metodickej, školiacej, výkonnej , kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti inšpekcie práce a v oblasti ochrany pred požiarmi
Suma s DPH
Celková hodnota: 60,00 €