Dátumy
Dátum uzavretia: 29.06.2015
Dátum zverejnenia: 29.06.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 04.07-05.07.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby 04.07 - 05.07
Dodávateľ: PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o.
Družstevná 8
945 01 Komárno
IČO: 45 892 962
Predmet plnenia: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie bezpečnostnej služby
Suma s DPH
Celková hodnota: 350,00 €