Dátumy
Dátum uzavretia: 29.06.2015
Dátum zverejnenia: 29.06.2015
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby 01.07-31.08.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí bezpečnostnej služby 01.07 - 31.08
Dodávateľ: PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o.
Družstevná 8
945 01 Komárno
IČO: 45 892 962
Predmet plnenia: Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie bezpečnostnej služby
Suma s DPH
Celková hodnota: 100,00 €