Dátumy
Dátum uzavretia: 20.11.2007
Dátum zverejnenia: 20.11.2007
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Zmluva č. 5_2007.pdf
Identifikácia zmluvy: 5/2007
Číslo zmluvy: 5/2007
Názov zmluvy: Zmluva č. 5/2007
Dodávateľ: MIKONA plus, s.r.o.
Železničná 39
937 01 Želiezovce
IČO: 34140913
Predmet plnenia: Zmluva uzatvorená podľa § 289 zák.č. 513/1991 na I. Vykonávanie zberu, odvozu a ukladania TKO na skládku TKO II. Vykonávanie separovaného zberu III. Ukladanie interného odpadu na skládku interného odpadu
Dodatky
Dodatok č. 1 k zmluve č. 5/2007
Dodatok č. 2 k zmluve č. 5/2007
Dodatok č. 3 k zmluve č. 5/2007
Dodatok č. 4 k zmluve č. 5/2007
Dodatok č. 5 k zmluve č. 5/2007
Dodatok č. 6 k zmluve č. 5/2007
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €