Dátumy
Dátum uzavretia: 22.01.2016
Dátum zverejnenia: 22.01.2016
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [5 MB] Zmluva o spolupráci č. N20160119029.pdf
Identifikácia zmluvy: N20160119029
Číslo zmluvy: N20160119029
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Dodávateľ: Implement. agentúra Ministerstva práce a soc. vecí
Špitálska 6
81455 Bratislava
IČO: 30854687
Predmet plnenia: Opatrovateľská služba
Dodatky
Dodatok k zmluve o spolupráci
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €