Dátumy
Dátum uzavretia: 31.08.2011
Dátum zverejnenia: 31.08.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [475 kB] Obecny_urad_Z__1369123347.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Dohoda č.51/§ 50j/2011
Dodávateľ: ÚPSVaR
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
IČO: 37961209
Predmet plnenia: Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €