Dátumy
Dátum uzavretia: 17.01.2017
Dátum zverejnenia: 17.01.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [9 MB] Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02.pdf
Identifikácia zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02
Číslo zmluvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodávateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra
81235 Bratislava
IČO: 42181810
Predmet plnenia: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
Dodatky
Dodatok č.1 k Zmluva o poskytnutí NFP Č:OPKZP-PO-SC111-2016-10/02
Dodatok č. 2 - K zmluve o poskytnutí NFP Č: OPKZP-PO1SC111-2016-10_02
Príloha č. 1 VZP final
Príloha č. 4 - Finančné poravy
Suma s DPH
Celková hodnota: 615 512,54 €