Dátumy
Dátum uzavretia: 24.02.2017
Dátum zverejnenia: 24.02.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [13 MB] Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 6473_2017-M_ORF.pdf
Identifikácia zmluvy: 6473/2017-M_ORF
Číslo zmluvy: 6473/2017-M_ORF
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 6473_2017-M_ORF
Dodávateľ: Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR
Špitálska 4,6,8,
81643 Bratislava
IČO: 00681156
Predmet plnenia: Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 6473_2017-M_ORF
Dodatky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku 6473_2017-M_ORF
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €