Dátumy
Dátum uzavretia: 21.07.2011
Dátum zverejnenia: 21.07.2011
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o dielo_c004_2011.pdf
Identifikácia zmluvy: 004/2011
Číslo zmluvy: 004/2011
Názov zmluvy: Zmluva o dielo 004/2011
Dodávateľ: JD ROZHLASY SK, s.r.o.
Jašíkova 178
02354 Turzovka
IČO: 44528035
Predmet plnenia: Dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu
Suma s DPH
Celková hodnota: 6 456,96 €