Dátumy
Dátum uzavretia: 23.03.2012
Dátum zverejnenia: 23.03.2012
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [13 MB] Zmluva PPA.pdf
Identifikácia zmluvy: 1400030
Číslo zmluvy: 1400030
Názov zmluvy: Zmluva poskytnutí NFP č. 1400030
Dodávateľ: Pôdohospodarská platobná agentúra
Dobrovičova 12
81526 Bratislava 1
IČO: 30794323
Predmet plnenia: Modernizácia verejného osvetlenia
Suma s DPH
Celková hodnota: 52 040,51 €