Dátumy
Dátum uzavretia: 20.05.2014
Dátum zverejnenia: 04.06.2014
Dátum podpisu: 20.05.2014
Dátum účinnosti: 29.05.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva_č._150_2014.pdf
Identifikácia zmluvy: Zmluva č. 150/2014
Číslo zmluvy: Zmluva č. 150/2014
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu
Dodávateľ: Nitiransky samosprávny kraj
Rázusova 2A
949 01 Nitra
IČO: 37861298
Predmet plnenia: Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupiteľstva NSK zo dňa 24. marca 2014 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu športu
Suma s DPH
Celková hodnota: 500,00 €