Dátumy
Dátum uzavretia: 04.06.2014
Dátum zverejnenia: 09.06.2014
Dátum podpisu: 04.06.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [7 MB] Zmluva_o_spolup.pdf
Identifikácia zmluvy: 113/2014-IZ-4.OIV
Číslo zmluvy: 113/2014-IZ-4.OIV
Názov zmluvy: Zmluva o spolupráci
Dodávateľ: Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitalská 25,27
814 55 Bratislava
IČO: 30854687
Predmet plnenia: Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok, práv a povinností IA ZaSI a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
Dodatky
Dodatok k zmluve o spolupráci v rámci národného projektu Podpora opatrovateľskej služby
Dodatok č. DOD/02 - 2015//113/2014-IZ-4.0/V
Suma s DPH
Celková hodnota: 644,00 €