Dátumy
Dátum uzavretia: 13.06.2014
Dátum zverejnenia: 13.06.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Dohoda_o_zániku_záväzku.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Dohoda o zániku záväzku
Dodávateľ: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27
827 99 Bratislava
IČO: 00002801
Predmet plnenia: Zmluvné strany sa dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €