Dátumy
Dátum uzavretia: 24.06.2014
Dátum zverejnenia: 30.06.2014
Dátum podpisu: 24.06.2014
Dátum účinnosti: 01.07.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
Dodávateľ: ÚPSVaR
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
IČO: 37961209
Predmet plnenia: Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Predmetom je tiež úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €