Dátumy
Dátum uzavretia: 29.06.2014
Dátum zverejnenia: 01.07.2014
Dátum podpisu: 29.06.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Zmluva 29.06.2014.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby
Dodávateľ: PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o.
Družstevná 8
945 01 Komárno
IČO: 45 892 962
Predmet plnenia: Ochrana majetku v objektoch objednávateľa a poskytovanie strážnej služby
Suma s DPH
Celková hodnota: 300,00 €