Dátumy
Dátum uzavretia: 24.01.2014
Dátum zverejnenia: 24.01.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [3 MB] Kupna Zmluva Bori.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva o prevode vlastníctva nehnuteľnosti a zmluva o zriadení vecného bremena
Dodávateľ: Bori Milan a Boriová Anna
Veľké Ludince
935 65 Veľké Ludince
Predmet plnenia: Prevod nehnuteľností
Dodatky
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníctva nehnuteľnosti
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 125,40 €