Dátumy
Dátum uzavretia: 24.07.2014
Dátum zverejnenia: 24.07.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [9 MB] Zmluva o NFP 1400051.pdf
Identifikácia zmluvy: č.1400051
Číslo zmluvy: č.1400051
Názov zmluvy: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400051
Dodávateľ: Pôdohospodarská platobná agentúra
Dobrovičova 12
81526 Bratislava 1
IČO: 30794323
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
Suma s DPH
Celková hodnota: 29 891,04 €