Dátumy
Dátum uzavretia: 18.08.2014
Dátum zverejnenia: 27.08.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Zmluva o poskytovaní služieb - audit.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb - audit
Dodávateľ: RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381
Jeruzalemská 39
940 01 Nové Zámky
IČO: 46 999 230
Predmet plnenia: Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že v lehote a za ďalších podmienok upravených v tejto zmluve poskytne pre objednávateľa ekonomické služby
Suma s DPH
Celková hodnota: 450,00 €