Dátumy
Dátum uzavretia: 03.09.2014
Dátum zverejnenia: 04.09.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [10 MB] Zmluva o NFP 1400050.pdf
Identifikácia zmluvy: č. 1400050
Číslo zmluvy: č. 1400050
Názov zmluvy: Zmluva oposkytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1400050
Dodávateľ: Pôdohospodarská platobná agentúra
Dobrovičova 12
81526 Bratislava 1
IČO: 30794323
Predmet plnenia: Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
Suma s DPH
Celková hodnota: 29 929,75 €