Dátumy
Dátum uzavretia: 23.09.2013
Dátum zverejnenia: 23.09.2013
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [5 MB] Zmluva o dielo - Revitalizácia parku v obci Veľké Ludince.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Revitalizácia parku v obci Veľké Ludince - I. etapa, 1ESO0101 - SO 01 Spevnené plochy
Dodávateľ: Gabriel MONC
Veľké Ludince 23
935 65 Veľké Ludince
IČO: 41775856
Predmet plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dodanie a montáž verejného osvetlenia pre Obec Veľké Ludince v rámci projektu
Suma s DPH
Celková hodnota: 35 915,70 €