Dátumy
Dátum uzavretia: 09.10.2014
Dátum zverejnenia: 09.10.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [1 MB] Dohoda zo dňa 9.10.2014.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: DOHODA o pomoci v hmotnej núdzi
Dodávateľ: ÚPSVaR
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
IČO: 37961209
Predmet plnenia: Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €