Dátumy
Dátum uzavretia: 21.11.2014
Dátum zverejnenia: 21.11.2014
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [8 MB] Dohoda č. 31_§52_2014_ŠR - aktivačná činnosť.pdf
Identifikácia zmluvy: 31/§52/2014/ŠR
Číslo zmluvy: 31/§52/2014/ŠR
Názov zmluvy: Dohoda na vykoávanie aktivačnej činnosti
Dodávateľ: ÚPSVaR
Ľ. Štúra 53
934 03 Levice
IČO: 37961209
Predmet plnenia: Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
Dodatky
Dodatok č. 1 k dohode č. 31/§52/2014/ŠR
Suma s DPH
Celková hodnota: 0,00 €