Dátum zverejnenia Dátum uzavretia Číslo zmluvy/dodatku Názov a predmet zmluvy Suma s DPH Typ Dodávateľ IČO Adresa Dokumenty
15.12.2017 15.12.2017
Kúpna Zmluva k časti 1 - Moereau Agri Juh, s.r.o.
73 140,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
15.12.2017 15.12.2017
Kúpna Zmluva k časti 2 - Moereau Agri Juh, s.r.o.
17 760,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
15.12.2017 15.12.2017
Kúpna Zmluva k časti 3 - Moereau Agri Juh, s.r.o.
16 440,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
15.12.2017 15.12.2017
Kúpna Zmluva k časti 4 - Moereau Agri Juh, s.r.o.
50 208,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
16.06.2017 16.06.2017 Z201728396_Z
Kúpna zmluva č. Z201728396_Z
30 979,99 €
zmluva
MEVA SK s.r.o. Rožňava 31681051 Krátka 574,04951 Brzotín Zobrazit dokument
14.02.2017 14.02.2017 Le - 12/2017-Si
Kúpna zmluva zo dňa 08.02.2017 - Cseri, Kovács, Tóth
0,00 €
zmluva
Cseri László, Kovács Vincent, Tóth Štefan Veľké Ludince č. 390,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
15.08.2016 15.08.2016 Le - 71/2016-Si
Kúpna zmluva zo dňa 04.08.2016 - Vrábelová a Pinke č. 733
357,00 €
zmluva
Vrábelová Sylvia a Pinke Dezider Veľké Ludince č. 733,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
06.07.2016 06.07.2016
Kúpna zmluva zo dňa 06.07.2016 - Boháková Viola
0,00 €
zmluva
Boháková Viola Keť 380,93564 Keť Zobrazit dokument
21.04.2016 21.04.2016 Le - 15/2016-Si
Kúpna zmluva
37,40 €
zmluva
Szalmová Csilla, Szalma Tamás, Szalmová Barbara Veľké Ludince č. 720,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
10.12.2015 07.12.2015
Kúpna zmluva zo dňa 18.11.2015 - Pupáková Matilda
0,00 €
zmluva
Pupáková Matilda Veľké Luidnce 374,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
26.10.2015 26.10.2015
Parcela C č.540/51
52,70 €
zmluva
Balázsová Iveta a Balázs Juraj Veľké Ludince č. 176,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
22.10.2014 22.10.2014
Predaj nehnuteľností
314,50 €
zmluva
Pólya Ľudovít a Kurczová Margita Sv. Štefana č. 649/61,94301 Štúrovo Zobrazit dokument
30.06.2014 24.06.2014
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi. Predmetom je tiež úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
04.06.2014 20.05.2014 Zmluva č. 150/2014
Nitriansky samosprávny kraj v súlade s uznesením Zastupiteľstva NSK zo dňa 24. marca 2014 sa touto zmluvou zaväzuje poskytnúť prijímateľovi dotácie na úhradu nákladov na podporu športu
500,00 €
zmluva
Nitiransky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,949 01 Nitra Zobrazit dokument
02.06.2014 20.05.2014 14/§ 52/2014/ŠR
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
06.02.2014 06.02.2014
Vytvorenie a správu internetovej stránky obce
890,00 €
zmluva
FORMA STUDIO, s.r.o. 47400889 Svodov 6,937 01 Želiezovce Zobrazit dokument
24.09.2013 24.09.2013
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci Veľké Ludince
35 863,50 €
zmluva
PRIEMSTAV LEVICE s.r.o. 36542598 Tabaková 36,934 01 Levice Zobrazit dokument
31.07.2013 31.07.2013
Vypracovanie úplnej architektonickej a projektovej dokumentácie RP Veľké Ludince určenej, potrebnej a vyhovujúcej pre účely získania stavebného povolenia a realizácie k projektu "Revitalizácia parku"
4 500,00 €
zmluva
Ing. arch. Juraj Antal - AnArch 37563360 Jakubovo námestie č.2555/2,811 09 Bratislava Zobrazit dokument
06.09.2013 06.09.2013
Doplnenie mobiliáru verejných priestranstiev v obci Veľké Ludince
5 412,98 €
zmluva
Ladislav Csomor 37422286 Veľké Ludince 359,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
06.09.2013 06.09.2013
Vybudovanie lávky v obci Veľké Ludince
4 512,21 €
zmluva
Gabriel MONC 41775856 Veľké Ludince 23,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
01.10.2013 01.10.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.11.2013 01.11.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.12.2013 01.12.2013
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.08.2011 01.08.2011
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov
4 421,97 €
zmluva
Agrobalkán s.r.o. 36550841 Veľké Ludince 366,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
31.01.2012 31.01.2012 1/2012-NP
Nájomná zmluva o nebytových priestoroch
329,84 €
zmluva
Allchemilla s.r.o. 46451081 Orgovánová 2925/9,934 01 Levice Zobrazit dokument
15.07.2011 15.07.2011 1/2011-NP
Nájom nebytových priestorov
202,30 €
zmluva
Coop Jednota Levice, spotrebné družstvo 34150056 Dopravná 14,934 01 Levice Zobrazit dokument
16.05.2011 16.05.2011 DZ221401200670101
Revitalizácia centrálnej zóny
435 438,76 €
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621 Dobrovičova 12,81266 Bratislava Zobrazit dokument
27.06.2011 27.06.2011
Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie zamestnania
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
27.06.2011 27.06.2011 60/§ 52a/2011/NP V-2
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
30.08.2011 30.08.2011
Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
11.01.2013 10.01.2013
Zníženie nákladov za spotrebu elektrickej energie a plynu
0,00 €
zmluva
ENERGIA-IQ, s.r.o. 46186174 Horná ružová 16,96901 Banská Štiavnica Zobrazit dokument
02.01.2011 02.01.2011
Projektová dokumentácia stavby "Zberný dvor odpadov Veľké Ludince"
3 360,00 €
zmluva
Modul 75, s.r.o. 43866395 Jakubovo námestie č.2555/2,811 09 Bratislava Zobrazit dokument
21.09.2011 21.09.2011
Nájom časti budovy Základnej školy
0,00 €
zmluva
Novisol, s.r.o. 45512337 Mýtna 15,811 07 Bratislava Zobrazit dokument
31.08.2011 31.08.2011
Podpora zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.09.2013 01.09.2013
Prenájom nebytových priestorov
0,00 €
zmluva
Balogh Ildikó 47131802 Nábrežná 4626/41,940 57 Nové Zámky Zobrazit dokument
20.03.2013 20.03.2013
Party stan 6x12m
500,00 €
zmluva
Elemír Szabó Šipošovské Kračany 136,93565 Šipošovské Kračany Zobrazit dokument
09.11.2013 09.11.2013
Odovzdanie nehnuteľnosti
0,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
28.04.2017 28.04.2017
Zmluva - Mgr. Danka Uhrinová
400,00 €
zmluva
Mgr. Danka Uhrinová 40368823 Hrádza 41/24,97657 Michalová Zobrazit dokument
22.01.2014 22.01.2014
Návrh technických úprav
1 750,00 €
zmluva
Ing. arch. Juraj Antal - AnArch 37563360 Jakubovo námestie č.2555/2,811 09 Bratislava Zobrazit dokument
13.01.2014 08.01.2014
Poskytunutie poradenstva
0,00 €
zmluva
JKL Production, s.r.o. 36286133 Donnerova 171/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
13.01.2014 13.01.2014
Poskytovanie poradenstva
1 500,00 €
zmluva
TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Donnerova 715/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
10.12.2013 10.12.2013
Príspevok na podporu zamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
03.12.2013 03.12.2013
Príspevok na podporu zamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
11.11.2013 11.11.2013
Audit účtovnej závierky
1 080,00 €
zmluva
Ing. Juliana Farkasová, audítor 36110345 Námestie hrdinov 7,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument
28.05.2013 28.05.2013 211/2013
Rozvíjame umeleckú tvorbu
200,00 €
zmluva
Nitiransky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,949 01 Nitra Zobrazit dokument
24.09.2013 24.09.2013
Rekonštrukcia a modernizácia chodníkov v obci Veľké Ludince
35 592,65 €
zmluva
PRIEMSTAV LEVICE s.r.o. 36542598 Tabaková 36,934 01 Levice Zobrazit dokument
31.07.2013 31.07.2013
Projekt Revitalizácia Parku.
5 500,00 €
zmluva
Ing. arch. Juraj Antal - AnArch 37563360 Jakubovo námestie č.2555/2,811 09 Bratislava Zobrazit dokument
01.08.2011 01.08.2011
Prenájom poľnohospodárskych pozemkov
0,00 €
zmluva
Agrobalkán s.r.o. 36550841 Veľké Ludince 366,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
30.08.2013 30.08.2013
Nájomná zmluva na pozemok
100,00 €
zmluva
CSERI, s.r.o. 44983344 Veľké Ludince 334,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
28.11.2013 28.11.2013
Dodávka plynu
0,00 €
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica Zobrazit dokument
10.01.2014 10.01.2014 D4/2014
Poskytnutie finančnej podpory
150,00 €
zmluva
ZOSZ telesne postihnutých vo Veľkých Ludinciach 12664979084 Veľké Ludince ,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
15.05.2013 15.05.2013
Poskytnutie dotácie
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
13.06.2013 13.06.2013
Poradenstvo pre projekt "Európa pre občanov"
3 000,00 €
zmluva
TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Donnerova 715/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
10.09.2013 10.09.2013 23/011/13
Poskytnutie úveru
19 000,00 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument
18.10.2013 18.10.2013
Posudková činnosť
0,00 €
zmluva
MUDr. Alžbeta Klenková Komenského 633/19,937 01 Želiezovce Zobrazit dokument
01.07.2010 01.07.2010 3001/11/034
Poskytnutie úveru
416 468,59 €
zmluva
OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 Štúrova 5,813 54 Bratislava Zobrazit dokument
07.03.2011 07.03.2011 23022011/1
Stavebné práce
416 468,59 €
zmluva
ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 34112103 Mokráň záhon 2,821 04 Bratislava Zobrazit dokument
21.09.2011 21.09.2011 66/§ 52a/2011/NP V-2
Realizácia aktivačnej činnosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
28.02.2012 28.02.2012
Vinkulácii dotačného účtu
0,00 €
zmluva
OTP Banka Slovensko, a.s. 31318916 Štúrova 5,813 54 Bratislava Zobrazit dokument
21.07.2011 21.07.2011 004/2011
Dodanie a montáž bezdrôtového rozhlasu
6 456,96 €
zmluva
JD ROZHLASY SK, s.r.o. 44528035 Jašíkova 178,02354 Turzovka Zobrazit dokument
18.07.2011 18.07.2011
Predaj nehnuteľnosti
341,70 €
zmluva
Poľnohospodárdke družstvo Veľké Ludince 00195332 Veľké Ludince,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
23.03.2012 23.03.2012 1400030
Modernizácia verejného osvetlenia
52 040,51 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument
20.11.2007 20.11.2007 5/2007
Zmluva uzatvorená podľa § 289 zák.č. 513/1991 na I. Vykonávanie zberu, odvozu a ukladania TKO na skládku TKO II. Vykonávanie separovaného zberu III. Ukladanie interného odpadu na skládku interného odpadu
0,00 €
zmluva
MIKONA plus, s.r.o. 34140913 Železničná 39,937 01 Želiezovce Zobrazit dokument
28.07.2015 28.07.2015 31/§51/2015
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
10.04.2014 09.01.2014 č.D2/2014
Poskytnutá dotácia
3 000,00 €
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 35602414 212,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument Zobrazit dokument
10.04.2014 10.01.2014 č.D5/2014
Poskytnutá dotácia
7 850,00 €
zmluva
TJ Družstevník Veľké Ludince 31825541 366,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument Zobrazit dokument
07.03.2014 07.03.2014 02/2014
Nájomná zmluva na garáže
2,50 €
zmluva
Tóth Štefan 390,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
07.03.2014 07.03.2014 03/2014
Nájomná zmluva na garáže
2,50 €
zmluva
Kovács Vincent 390,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
06.05.2014 10.01.2014 D3/2014
Zmluva o poskytnutí dotácie
600,00 €
zmluva
Csemadok 24,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument Zobrazit dokument
07.05.2014 25.04.2014 13/2014
Výroba, demontáž a montáž okien a dverí
14 984,09 €
zmluva
UNISTOL s.r.o. 36548685 Veľké Ludince 192,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
10.01.2014 09.01.2014 D1/2014
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2014
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
20.05.2014 09.05.2014 č.1
Zmluva o dielo
3 751,00 €
zmluva
TTCE s.r.o. 36841251 Úzka 107,93532 Kalná nad Hronom Zobrazit dokument
09.06.2014 04.06.2014 113/2014-IZ-4.OIV
Predmetom tejto zmluvy je úprava podmienok, práv a povinností IA ZaSI a poskytovateľom opatrovateľskej služby pri implementácii Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby.
644,00 €
zmluva
Implementačná agentúra pre OP ZaSI 30854687 Špitalská 25,27,814 55 Bratislava Zobrazit dokument
13.06.2014 16.04.2014 605/214
Predmetom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí dotácie na podporu programu Úradu vlády Slovenskej republiky s názvom Kultúra národnostných menšín 2014
500,00 €
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky 00151513 Námestie Slobody 1,813 70 Bratislava 1 Zobrazit dokument
13.06.2014 13.06.2014
Zmluvné strany sa dohodli že doterajší záväzok zaniká v plnom rozsahu bez toho, aby vznikol nový záväzok.
0,00 €
zmluva
Slovenská inovačná a energetická agentúra 00002801 Bajkalská 27,827 99 Bratislava Zobrazit dokument
01.07.2014 29.06.2014
Ochrana majetku v objektoch objednávateľa a poskytovanie strážnej služby
300,00 €
zmluva
PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 45 892 962 Družstevná 8,945 01 Komárno Zobrazit dokument
25.07.2014 25.07.2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
24.01.2014 24.01.2014
Prevod nehnuteľností
1 125,40 €
zmluva
Bori Milan a Boriová Anna Veľké Ludince,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
04.08.2014 28.05.2014 Dohoda č. 27 / § 50j/NS / 2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
24.07.2014 24.07.2014 č.1400071
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 660,54 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument
24.07.2014 24.07.2014 č.1400051
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 891,04 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument
03.12.2014 03.12.2014
Účelom spolupráce je maximálne využiť všetky formy pomoci v rôznych oblastiach zúčastnených strán
0,00 €
zmluva
Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia 42047048 Nýrovce 246,93567 Nýrovce Zobrazit dokument
27.08.2014 18.08.2014
Touto zmluvou sa poskytovateľ zaväzuje, že v lehote a za ďalších podmienok upravených v tejto zmluve poskytne pre objednávateľa ekonomické služby
450,00 €
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 46 999 230 Jeruzalemská 39,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument
04.09.2014 03.09.2014 č. 1400050
Predmetom zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu schváleného projektu.
29 929,75 €
zmluva
Pôdohospodarská platobná agentúra 30794323 Dobrovičova 12,81526 Bratislava 1 Zobrazit dokument
23.09.2013 23.09.2013
Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť dodanie a montáž verejného osvetlenia pre Obec Veľké Ludince v rámci projektu
35 915,70 €
zmluva
Gabriel MONC 41775856 Veľké Ludince 23,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
19.09.2014 19.09.2014 23/014/14
Komunálny úver
89 481,33 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument
20.11.2013 20.11.2013 661VP_ZSE/2013E
Predmetom zmluvy zabezpečiť distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny
0,00 €
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica Zobrazit dokument
07.10.2014 18.09.2014 č. 14M513001
Prenechanie dávkovača vody do dočasného užívania, dodanie pramenitej vody do dávkovača, dodanie jednorazových plastových pohárikov, servis a sanitácia dávkovača vody
0,00 €
zmluva
DOXX MINERÁL, s.r.o. 36395668 Kálov 356,01001 Žilina Zobrazit dokument
08.10.2014 08.10.2014
Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť reklamný propagačný panel podľa dispozícií objednávateľa, pričom tento panel bude umiestnený v obci na obdobie troch rokov.
1,00 €
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica Zobrazit dokument
09.10.2014 09.10.2014
Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať pracovnú činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom občanov v hmotnej núdzi, ktorých účasť za týmto účelom zabezpečí úrad.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
21.11.2014 21.11.2014 31/§52/2014/ŠR
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení realizácie aktivačnej činnosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
30.10.2014 30.10.2014 56/§50j/NS/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoje miestnej a reg. nezamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
02.09.2014 02.12.2014 51/§51vaotp sr-5/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.09.2014 01.09.2014 51/§51/2014
Predmetom dohody je úprava práv a povinností zamestnávateľa a úradu pri zabezpečení vykonávania absolventskej praxe
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
14.11.2014 14.11.2014
Prevod nehnuteľností
0,00 €
zmluva
Balázs František a Balázsová Mária Veľké Ludince č. 485,935 65 Veľké Luidnce Zobrazit dokument
17.12.2014 17.12.2014
Prevod nehnuteľností
0,00 €
zmluva
Šuchterová Zora a Ing. urbán František Janka kráľa 44/19,936 01 Šahy Zobrazit dokument
16.01.2015 16.01.2015 D5/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov.
200,00 €
zmluva
ZOSZ telesne postihnutých vo Veľkých Ludinciach 12664979084 Veľké Ludince ,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
16.01.2015 16.01.2015 D6/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov.
3 000,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Ludince 001774742317 Veľké Ludince č. 655,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
16.01.2015 16.01.2015 D1/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov
3 000,00 €
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 35602414 212,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
31.12.2014 30.12.2014
Poskytovanie pracovnej zdravotnej služby
0,00 €
zmluva
Eva Lefantová - PEPOSERVIS 34691260 Ulica SNP, 448/201,93541 Tekovské Lužany Zobrazit dokument
25.02.2015 25.02.2015 4/ § 50j/NS 2015
Predmetom je úprava práv a povinnosti účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
06.03.2015 06.03.2015 ZLP-2015-0231/OPIS
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest
0,00 €
zmluva
DataCentrum elektro. územ. samso. Slovenska (DEUS) 45736359 Kýčerského 5,81105 Bratislava Zobrazit dokument
09.02.2015 09.02.2015 č. 001 / 2015
Výstavba viacúčelového ihriska FUNNY SPORT
25 826,83 €
zmluva
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 36536245 Dlhá 89/B,94901 Nitra Zobrazit dokument
17.02.2015 17.02.2015 3919/2015-M_ORF
Predmetom je poskytovanie finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
88 320,00 €
zmluva
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR 00681156 Špitálska 4,6,8,,81643 Bratislava Zobrazit dokument
23.03.2015 23.03.2015
Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti: parcela č. 538/25 o výmere 86252 m2. - ostatná plocha
355,30 €
zmluva
Balázs Jozef a Balázsová Irena Veľké Ludicne č. 487,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
12.03.2015 12.03.2015
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
26.03.2015 26.03.2015 6/2015/§ 54 -VZ
Predmetom dohody je úprava práva a povinnosti účastníkov dohody pri poskytovaní finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejných zamestnancov
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
23.03.2015 23.03.2015
Predmetom tejto zmluvy je predaj nehnuteľnosti p.č. 538/25 o výmere 86252 m2. - ostatná plocha
477,70 €
zmluva
Berek Gejza a Bereková Alžbeta Veľké Ludince č. 494,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
23.03.2015 23.03.2015
Predmetom zmluvy je predaj nehnuteľnosti: parcela C 536 o výmere 1719 m2 - ostatná plocha parcela E 538/25 o výmere 86252 m2 - ostatná plocha
448,80 €
zmluva
Šaróka Štefan a Šaróková Rozália Veľké Ludince 486,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
27.04.2015 27.04.2015 11 /§51a/2015
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
16.01.2015 16.01.2015 D2/2015
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov vo výške 3000,00 EUR
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
30.03.2010 30.03.2010
Predmetom zmluvy je zabezpečenie metodickej, školiacej, výkonnej , kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti inšpekcie práce a v oblasti ochrany pred požiarmi
60,00 €
zmluva
Eva Lefantová - PEPOSERVIS 34691260 Ulica SNP, 448/201,93541 Tekovské Lužany Zobrazit dokument
27.05.2015 27.05.2015
Zmluva o bežnom účte
0,00 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument
16.01.2015 16.01.2015 D4/2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 - TJ Družstevník
7 500,00 €
zmluva
TJ Družstevník Veľké Ludince 31825541 366,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
16.01.2015 16.01.2015 D3/2015
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2015 - CSEMADOK
800,00 €
zmluva
Csemadok 24,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
17.06.2015 17.06.2015
Kúpna zmluva zo dňa 15.6.2015 - Berek Gejza - Obec V.L.
86,70 €
zmluva
Berek Gejza a Bereková Alžbeta Veľké Ludince č. 494,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
29.06.2015 29.06.2015
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie bezpečnostnej služby
350,00 €
zmluva
PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 45 892 962 Družstevná 8,945 01 Komárno Zobrazit dokument
29.06.2015 29.06.2015
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie bezpečnostnej služby
100,00 €
zmluva
PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 45 892 962 Družstevná 8,945 01 Komárno Zobrazit dokument
18.05.2015 18.05.2015 15/§52/2015
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
08.07.2015 08.07.2015
Dohoda o poskytovaní údajov pre register z evidencie SHR
0,00 €
zmluva
Sociálna poisťovňa 30807484 Ul. 29. augusta 8 a 10,81363 Bratislava Zobrazit dokument
16.07.2015 16.07.2015
Zmluva o nájme obecného bytu č. 1/2015
0,00 €
zmluva
Mahútová Eva Veľké Ludince 333,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
26.06.2015 26.06.2015
Dohoda o podmienkach vykonávania manších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
30.07.2015 30.07.2015 2/2015
Zmluva o nájme obecného bytu
0,00 €
zmluva
Tibor Klenkó Veľké Ludince,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
12.03.2015 12.03.2015
Zmluva o kúpe cenných papierov číslo 46/2015
0,00 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument
24.07.2015 24.07.2015 21952
Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.09.2015 01.09.2015 2015/08/01
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
100,00 €
zmluva
BIO energie s.r.o. 46825282 Veľké Lovce 801,94142 Veľké Lovce Zobrazit dokument
05.02.2004 05.02.2004 20/008/04
Zmluva o poskytnutí komunálneho úveru č. 20/008/04
0,00 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument
03.09.2015 03.09.2015 160/POD-ZD2-27/15
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
5 282,72 €
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 Tajovského 28,97590 Banská Bystrica Zobrazit dokument
30.09.2015 30.09.2015
Zmluva upravuje právne vzťahy medzi prijímateľom dobrovoľníckej a dobrovoľníkom pri vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ako aj práva, povinnosti a záväzky oboch zmluvných strán.
0,00 €
zmluva
Mésárošová Lucia Kuraľany 92,93564 Kuraľany Zobrazit dokument
18.09.2015 18.09.2015 65/NR/2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu SR na rok 2015 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality
5 000,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra 00151866 Štefánikova 69,94901 Nitra Zobrazit dokument
14.09.2015 14.09.2015 RG/05/2015/MAJ
Cisterna fekálna JOSKIN MODULO 2 8400 ME
16 260,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
30.08.2008 30.08.2008
Zmluva o zabezpečení vývozu žúmp
0,00 €
zmluva
Obec Farná 00306941 Farná 462,93566 Farná Zobrazit dokument
02.11.2015 02.11.2015
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
450,00 €
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 46 999 230 Jeruzalemská 39,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument
11.11.2015 11.11.2015
Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy - NATUR-PACK, a.s.
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s. 35979978 Ružová 6,82108 Bratislava Zobrazit dokument
20.04.2016 20.04.2016
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
0,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s. 35979978 Ružová 6,82108 Bratislava Zobrazit dokument
30.11.2015 30.11.2015 15/15/010/44
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.10.2015 01.10.2015 KRHZ-NR-185-006/2015
TATRA CAS 32 T 815 Dýchací prístroj SATURN S7
0,00 €
zmluva
Ministerstvo vnútra SR Okresný úrad Nitra 00151866 Štefánikova 69,94901 Nitra Zobrazit dokument
03.11.2015 03.11.2015
LED svetelná výzdoba
700,00 €
zmluva
NATUR-PACK, a.s. 35979978 Ružová 6,82108 Bratislava Zobrazit dokument
11.12.2015 11.12.2015 ZLP_2016_0596
Zmluva o pripojení k Informačnému systému DCOM
0,00 €
zmluva
DataCentrum elektro. územ. samso. Slovenska (DEUS) 45736359 Kýčerského 5,81105 Bratislava Zobrazit dokument
17.12.2015 17.12.2015 59/2015/§54-ŠnZ
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre nezvýhodnených
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
18.12.2015 18.12.2015 729001199
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
0,00 €
zmluva
Union poisťovňa a.s. 31322051 Bajkalská 29/A,81360 Bratislava Zobrazit dokument
14.01.2016 14.01.2016 D1/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 - Ref. Cirkev
3 000,00 €
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 35602414 212,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
22.01.2016 22.01.2016 N20160119029
Opatrovateľská služba
0,00 €
zmluva
Implement. agentúra Ministerstva práce a soc. vecí 30854687 Špitálska 6,81455 Bratislava Zobrazit dokument
29.01.2016 29.01.2016 č.D3/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016
9 500,00 €
zmluva
TJ Družstevník Veľké Ludince 31825541 366,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
29.01.2016 29.01.2016 D4/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 - Rímsko. Kat. Cirkev
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
25.02.2016 25.02.2016
Zmluva o poskytovaní služieb pripojením na stredisko registrovania poplachov
420,00 €
zmluva
PT SECURITY SLOVAKIA s.r.o. 45 892 962 Družstevná 8,945 01 Komárno Zobrazit dokument
07.03.2016 07.03.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov 07.03.2016 - Kiáneková
102,00 €
zmluva
Kiáneková Denisa Lipová ulica 882/1,94354 Svodín Zobrazit dokument
15.03.2016 15.03.2016
Predmetom zmluvy je výroba a dodávka digitálneho televízneho vysilenia v obci Veľké Ludince
0,00 €
zmluva
Novocentrum Nové Zámky a.s. 34142495 Hlavné Námestie č. 7,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument
18.03.2016 18.03.2016 26268
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany
2 000,00 €
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474 Kutuzovova 17,83103 Bratislava Zobrazit dokument
13.04.2015 13.04.2015 9127000872
Poistná zmluva
0,00 €
zmluva
UNIQA poisťovňa. a.s. 00653501 Lazaretská 15,82007 Bratislava Zobrazit dokument
22.03.2016 22.03.2016 1/§ 52/2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.01.2016 01.01.2016
Zmluva o nájme nebytových priestorov
1,00 €
zmluva
Čistý prameň - Tiszta Forrás n.f. 34076662 Mierová ul. 40,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
21.04.2016 21.04.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb
0,00 €
zmluva
Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. 35942436 Einsteinova 25,85101 Bratislava Zobrazit dokument
27.04.2016 27.04.2016 Č.D6/2016
Podľa platného VZN č.1/2012 o poskytovaní dotácií z prostriedkov obce
300,00 €
zmluva
Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia 42047048 Nýrovce 246,93567 Nýrovce Zobrazit dokument
28.04.2016 28.04.2016 Zmluva o dielo - GEOPARD
Zmluva o dielo
0,00 €
zmluva
GEOPARD 34691588 Brezová 1250,94137 Strekov Zobrazit dokument
25.04.2016 25.04.2016
Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
0,00 €
zmluva
JUDr. Tibor Nagy Kukučínova 8,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument
05.05.2016 05.05.2016 LZC/1660431
Zmluva o lízingu hnuteľných vecí
0,00 €
zmluva
VÚB Leasing, a.s. 31318045 Mlynské nivy 1,820 05 Bratislava Zobrazit dokument
29.04.2016 01.05.2016 11-411956
Poistná zmluva
0,00 €
zmluva
Union poisťovňa a.s. 31322051 Bajkalská 29/A,81360 Bratislava Zobrazit dokument
29.01.2016 29.01.2016 D2/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2016 - Telesne. postihnutých VL
250,00 €
zmluva
ZOSZ telesne postihnutých vo Veľkých Ludinciach 12664979084 Veľké Ludince ,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.06.2016 09.06.2016
Zmluva o zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov
0,00 €
zmluva
ASEKOL SK s.r.o. 45602689 Lamačská cesta 45,84103 Bratislava Zobrazit dokument
23.06.2016 23.06.2016 301296/2016
Zmluva o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi
0,00 €
zmluva
INSA, s.r.o. 36024376 Niklová ul.,,92601 Sereď Zobrazit dokument
01.08.2016 01.08.2016
Zmluva o poskytovaní služieb - AMIRE s.r.o.
0,00 €
zmluva
AMIRE s.r.o. 50354540 Južná 3079/18,93401 Levice Zobrazit dokument
04.06.2015 04.06.2015 SITB-OO2-2015_000041-347
Zmluva o výpožičke
1 258,80 €
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 00151866 Pribinova 2,81272 Bratislava Zobrazit dokument
12.09.2016 12.09.2016
1. Interaktívna tabuľa Cleverboard 3 - 2ks 2. Projektor Hitachi ED-A100/100 s ultrakrátkou projekciou - 2 ks 2. Mobilný stojan pre interaktívnu tabuľu - 2 ks
2 000,00 €
zmluva
RNDr. Tomolya Róbert, PhD. Farská lúka 38,98601 Fiľakovo Zobrazit dokument
30.08.2016 30.08.2016
Odvoz/vývoz drobného stavebného odpadu Likvidácia drobného stavebného odpadu recyklácia drobného stavebného odpadu prenájom strojov a mechanizmov
0,00 €
zmluva
PROSPECT, spol. s.r.o. 34107100 L. Simora č. 5,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument
18.10.2016 17.10.2016 10/1/2016
Kúpna zmluva č. 10/1/2016
0,00 €
zmluva
COOP Servis s.r.o. 00655180 Považská 18,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument
19.10.2016 19.10.2016 Zmluva
Audit individuálnej účtovnej závierky
540,00 €
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 46 999 230 Jeruzalemská 39,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument
27.10.2016 27.10.2016 16/15/010/21
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi č. 16_15_010_21
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
01.06.2008 01.06.2008
Zmluva o výkone správy - cintorín
0,00 €
zmluva
Pastorok Peter - Pohrebné a cinterínske služby 35348658 Svodín ,94354 Svodín Zobrazit dokument
08.09.2006 08.09.2006 1/06-VL
Zmluva č. 1/06-VL
0,00 €
zmluva
Západoslaovenská vodársenská spoločnosť, a.s. 36550949 Nábrežie za hydrocentrálou 4,94960 Nitra Zobrazit dokument
26.09.2016 26.09.2016 A10265852
Zmluva o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie služby Pevný internet DSL
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
26.09.2016 26.09.2016 A10265828
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
31.10.2016 31.10.2016 1622128
Zmluva č. 1622128
0,00 €
zmluva
SLOVGRAM 17310598 Jakubovo námestie 14,81348 Bratislava Zobrazit dokument
05.12.2016 05.12.2016
Kúpna zmluva zo dňa 30.11.2016 - Labátová Georgína a Nágelová Silvia
0,00 €
zmluva
Labátová Georgína a Nágelová Silvia Veľké Ludince č. 85,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
30.11.2016 30.11.2016
Zmluva o poskytovaní stravy
0,00 €
zmluva
Regionálne rozvojové centrum 37971328 Wolkerova 1,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument
15.08.2016 15.08.2016
Zmluva o dielo - ASTOL
2 304,00 €
zmluva
ASTOL Ladislav Csomor 37422286 Veľké Luidnce 359,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
14.12.2016 14.12.2016 1412216/2016
Zmluva o nájme dopravného prostriedku
0,00 €
zmluva
VAPAB s.r.o. 46466614 Petőfiho 135,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
19.12.2016 19.12.2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
0,00 €
zmluva
ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6,81647 Bratislava Zobrazit dokument
20.12.2016 20.12.2016 12/2016
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja
0,00 €
zmluva
Dolnohronské rozvojové partnerstvo - OZ 42118140 SNP 2,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
30.12.2016 30.12.2016 001/2017
Zmluva o poskytovaní služieb č. 001/2017
0,00 €
zmluva
AMIRE s.r.o. 50354540 Južná 3079/18,93401 Levice Zobrazit dokument
29.12.2016 29.12.2016
Kúpna zmluva zo dňa 29.12.2016 - Varga Július.pdf
0,00 €
zmluva
Varga Július Veľké Ludince č. 205,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
10.01.2017 10.01.2017
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
342 967,15 €
zmluva
SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o. 00896225 Mokráň záhon 4,82104 Bratislava Zobrazit dokument
12.12.2016 12.12.2016 1/2016-N
Zmluva o nájme obecného bytu
154,00 €
zmluva
Krcsmériková Monika Veľké Ludince č. 296,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
05.01.2017 05.01.2017 D1/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - Reformovaná kresťanská cirkev
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.01.2017 09.01.2017 D2/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - Rímskokatolícka cirkev
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.01.2017 09.01.2017 D7/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - Špec. kyn. záchranná služba
300,00 €
zmluva
Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia 42047048 Nýrovce 246,93567 Nýrovce Zobrazit dokument
09.01.2017 09.01.2017 D6/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - DHZ
500,00 €
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Veľké Ludince 001774742317 Veľké Ludince č. 655,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.01.2017 09.01.2017 D5/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - ZOSZ telesne postihnutých
250,00 €
zmluva
ZOSZ telesne postihnutých vo Veľkých Ludinciach 12664979084 Veľké Ludince ,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.01.2017 09.01.2017 D4/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - TJ Družstevník
10 000,00 €
zmluva
TJ Družstevník Veľké Ludince 31825541 366,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.01.2017 09.01.2017 D3/2017
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2017 - CSEMADOK
2 500,00 €
zmluva
Csemadok 24,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
12.01.2017 12.01.2017 A7201704
Dodatok k zmluve č. A7201704 o poskytovaní verejných služieb
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
12.01.2017 12.01.2017 A7134599
Dodatok k zmluve č. A7134599 o poskytovaní verejných služieb
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
16.01.2017 16.01.2017
Technológie pre zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
151 620,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
25.01.2017 25.01.2017
Zmluva o poskytovaní poradenských služieb
5 810,00 €
zmluva
TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Donnerova 715/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
31.12.2016 31.12.2016
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke plynu
0,00 €
zmluva
BUSINESS COMMERCIAL FINANCE, s.r.o. 36597007 Zvolenská cesta 14,974 03 Banská Bystrica Zobrazit dokument
28.01.2017 28.01.2017
Zmluva - DESPERADO - Megállapodás
0,00 €
zmluva
Veres - műsorszervező iroda 71602585-2-25 Hajós Alfréd út 32 fsz./4.,3524 Miskolc Zobrazit dokument
17.01.2017 17.01.2017 OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
615 512,54 €
zmluva
Ministerstvo životného prostredia SR 42181810 Námestie Ľudovíta Štúra,81235 Bratislava Zobrazit dokument
16.02.2017 11.02.2017
Zmluva o spolupráci - JKL production, s.r.o.
0,00 €
zmluva
JKL Production, s.r.o. 36286133 Donnerova 171/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
20.02.2017 20.02.2017
Zmluva o dielo - Attila Mészáros
200,00 €
zmluva
Attila Mészáros 50319761 A. Sipossa 1234/31,936 01 Šahy Zobrazit dokument
28.03.2017 28.03.2017
Zmluva o poskytovaní verejených služieb A 10477260
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
05.04.2017 05.04.2017
Dohoda o ukončení Kúpnej zmluvy - MOREAU AGRI JUH, s.r.o.
0,00 €
zmluva
MOREAU AGRI JUH, s.r.o. 44303050 SNP 59,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
18.04.2017 18.04.2017
Zmluva o zabezpečení umeleckého vystúpenia - CASSIA DANCE Košice
2 300,00 €
zmluva
CASSIA DANCE Košice nezisková organizácia 35582383 Masarykova 2,04001 Košice Zobrazit dokument
31.12.2016 31.12.2016
Zmluva o dodávke plynu - SPP
0,00 €
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava Zobrazit dokument
02.05.2017 02.05.2017
Zmluva o spolupráci - JKL production, s.r.o.
0,00 €
zmluva
JKL Production, s.r.o. 36286133 Donnerova 171/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
01.01.2016 01.01.2016
Nájomná zmluva na garáž č. 01/2016
0,00 €
zmluva
CSERI, s.r.o. 44983344 Veľké Ludince 334,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
04.07.2017 04.07.2017
Kúpna zmluva zo dňa 03.07.2017 - Récsei Jozef
0,00 €
zmluva
Récsei Jozef Veľké Ludince 131,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
26.04.2017 26.04.2017
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo - SWIETELSKY
0,00 €
zmluva
SWIETELSKY-SLOVAKIA spol. s r.o. 00896225 Mokráň záhon 4,82104 Bratislava Zobrazit dokument
15.06.2017 15.06.2017 Le - 46/2017-Si
Kúpna zmluva zo dňa 15.06.2017 - Pólya, Kurczová, Pólya
0,00 €
zmluva
Pólya Ľudovít, Kurczová Margita, Pólya Gabriel Veľké Ludince 222,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
10.02.2017 10.02.2017
Zmluva o spolupráci - TRIUS FINANCE, s.r.o. - 10.02.2017
0,00 €
zmluva
TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Donnerova 715/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
06.06.2017 06.06.2017
Zmluva o spolupráci - TRIUS FINANCE, s.r.o. - 06.06.2017
0,00 €
zmluva
TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Donnerova 715/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
15.05.2017 15.05.2017
Zmluva o spolupráci - TRIUS FINANCE, s.r.o. - 15.05.2017
0,00 €
zmluva
TRIUS FINANCE, s.r.o. 36699993 Donnerova 715/5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
24.02.2017 24.02.2017 6473/2017-M_ORF
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 6473_2017-M_ORF
0,00 €
zmluva
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR 00681156 Špitálska 4,6,8,,81643 Bratislava Zobrazit dokument
20.07.2017 20.07.2017
LV č. 3, Parcela č. 93 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2
1 000,00 €
zmluva
Ešek Jozef, RSDr. Vinohradnícka 40,93401 Levice Zobrazit dokument
07.08.2017 07.08.2017 143/POD-27/17
Zmluva o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu č. 143/POD-27/17
0,00 €
zmluva
Slovenská agentúra životného prostredia 00626031 Tajovského 28,97590 Banská Bystrica Zobrazit dokument
23.08.2017 23.08.2017
Kúpna zmluva zo dňa 23.08.2017 - Baraňai Viktor
0,00 €
zmluva
Baraňai Viktor Veľké Ludince č. 467,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
05.09.2017 05.09.2017
Kúpna zmluva zo dňa 05.09.2017 - Balázsová Viera
0,00 €
zmluva
Balázsová Viera Mierová 12/53,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
14.09.2017 14.09.2017
Zmluva o spolupráci - SME EURÓPA o.z.
0,00 €
zmluva
SME EURÓPA, o.z. 42358329 Donnerova 5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
19.09.2017 19.09.2017 30710/2017
Zmluva na poskytnutie služby č. 30710/2017
0,00 €
zmluva
Csanda Ondrej, Ing. - KOMMUNAL KONTAKT 40617122 Krajná 5,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument
19.09.2017 19.09.2017 3071003
Licenčná zmluva č. 3071003
0,00 €
zmluva
Csanda Ondrej, Ing. - KOMMUNAL KONTAKT 40617122 Krajná 5,94001 Nové Zámky Zobrazit dokument
28.09.2017 28.09.2017
Kúpna zmluva zo dňa 28.09.2017 - Hóka Alexander
600,00 €
zmluva
Hóka Alexander Veľké Ludince č. 254,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
05.09.2017 05.09.2017 BGA/5100/2017
Támogatási szerződés
0,00 €
zmluva
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 01-10-047008 Szentháromságtér 6,1014 Budapest Zobrazit dokument
18.10.2017 18.10.2017
Kúpna zmluva zo dňa 18.10.2017 - Labát Tibor a Labátová Georgína
0,00 €
zmluva
Labát Tibor a Labátová Georgína Veľké Ludince č. 85,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
26.09.2017 26.09.2017
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
500,00 €
zmluva
RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381 46 999 230 Jeruzalemská 39,940 01 Nové Zámky Zobrazit dokument
01.12.2017 01.12.2017 17/15/010/140
Dohoda č. 17/15/010/140 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
07.12.2017 07.12.2017
Zmluva o spolupráci - RECobal s.r.o.
0,00 €
zmluva
RECobal s.r.o. 47257997 Bohrova 1,85101 Bratislava
28.12.2017 28.12.2017
Zmluva o poskytovaní služieb - AMIRE, s.r.o.
0,00 €
zmluva
AMIRE s.r.o. 50354540 Južná 3079/18,93401 Levice Zobrazit dokument
14.12.2017 14.12.2017
Voľné firemné hovory k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
16.01.2018 16.01.2018 114/001/18
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy ( A ) č. 114_001_18
157 548,00 €
zmluva
Prima Banka, a.s. 31575951 Hodžova 11,010 11 Žilina Zobrazit dokument
29.01.2018 29.01.2018
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a budovania futbalovej infraštruktúry v obci Veľké Ludince
25 000,00 €
zmluva
Slovenský futbalový zväz 00687308 Tomášikova 30C,82101 Bratislava Zobrazit dokument
20.01.2018 20.01.2018
APOSTOL
0,00 €
zmluva
MEZŐDI Bt. 01-06-016675 Budakeszi út 5 sz.,1025 Budapest Zobrazit dokument
07.02.2018 07.02.2018 1023/2018-M_ORF
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby
44 111,04 €
zmluva
Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR 00681156 Špitálska 4,6,8,,81643 Bratislava Zobrazit dokument
28.02.2018 28.02.2018
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby : ,, Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
3 300,00 €
zmluva
Jakubík Jaroslav, Ing. 5058 7781 Ul. Z. Nejedlého 2872/39,934 05 Levice Zobrazit dokument
26.02.2018 26.02.2018
Kúpna zmluva zo dňa 26.02.2018 - Vígh Jozef
0,00 €
zmluva
Vígh Jozef Veľké Ludince č. 514,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
07.02.2018 07.02.2018
Predmetom zmluvy je poskytnutie poradenstva pri spracovaní žiadosti o grant na projekt v rámci Programu Európa pre občanov
0,00 €
zmluva
SME EURÓPA, o.z. 42358329 Donnerova 5,84104 Bratislava Zobrazit dokument
07.03.2018 07.03.2018
Kúpna zmluva zo dňa 07.03.2018 - Búri Štefan, Búriová Eva
90,10 €
zmluva
Búri Štefan a Búriová Eva Veľké Ludince č. 91,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
27.02.2018 27.02.2018 18/15/50j/15
Predmetom dohody je úprava práv a povinností pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
20.03.2018 20.03.2018 433/2018
Zberný dvor odpadu v obci Veľké Ludince
311 452,36 €
zmluva
Hydromeliorácie, a.s. 31410031 SNP 3,93532 Kalná nad Hronom Zobrazit dokument
23.03.2018 23.03.2018 18/15/060/185
Dohoda č. 18/15/060/185
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
09.04.2018 09.04.2018
Elektrocentrála - „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
2 388,00 €
zmluva
TagriS s.r.o. 46 344 012 Veľký Dvor 1,93701 Želiezovce Zobrazit dokument Zobrazit dokument
09.04.2018 09.04.2018
Nádoba na kvapaliny - „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
348,00 €
zmluva
TagriS s.r.o. 46 344 012 Veľký Dvor 1,93701 Želiezovce Zobrazit dokument Zobrazit dokument
09.04.2018 09.04.2018
Kalové čerpadlo - „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“
348,00 €
zmluva
TagriS s.r.o. 46 344 012 Veľký Dvor 1,93701 Želiezovce Zobrazit dokument Zobrazit dokument
19.04.2018 19.04.2018
Predmetom tejto zmluvy je : „Stavebný dozor počas realizácie stavby : „Kompostáreň v obci Veľké Ludince“ - výkon stavebného dozora v zmysle § 46b stavebného zákona.
3 060,00 €
zmluva
MULTIP SK, s.r.o. 44 172 460 A. Dubčeka 41,965 01 Žiar nad Hronom Zobrazit dokument
28.03.2018 28.03.2018 D2/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - Rímskokatol.
3 000,00 €
zmluva
Rímskokatolická cirkev, farnosť Veľké Ludince 34014527 Veľké Ludince 637,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
28.03.2018 28.03.2018 D1/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - Ref. krest. cirk.
3 000,00 €
zmluva
Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku 35602414 212,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
28.03.2018 28.03.2018 D5/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - ZOSZ telesne postihnutých
500,00 €
zmluva
ZOSZ telesne postihnutých vo Veľkých Ludinciach 12664979084 Veľké Ludince ,935 65 Veľké Ludince Zobrazit dokument
28.03.2018 28.03.2018 D7/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - Špec. kyn. záchranná služba
250,00 €
zmluva
Špeciálna kynologická záchranná služba Slovakia 42047048 Nýrovce 246,93567 Nýrovce Zobrazit dokument
28.03.2018 28.03.2018 D4/2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na rok 2018 - TJ Družstevník
10 000,00 €
zmluva
TJ Družstevník Veľké Ludince 31825541 366,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
20.04.2018 20.04.2018 18042018
Predmetom zmluvy je záväzok Zhotoviteľa riadne a včas vykonať dielo (stavbu) Výstavbu kompostárne v obci Veľké Ludince podľa Projektovej dokumentácie - Príloha č. 3 tejto zmluvy a taktiež záväzok Zhotoviteľa dodať Objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady, týkajúce sa realizácie diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k úspešnému kolaudačnému konaniu stavby.
149 939,40 €
zmluva
SimKor s.r.o. 36 014 354 ul. Trate mládeže 9/A,969 01 Banská Štiavnica Zobrazit dokument
18.04.2018 18.04.2018 MA-2-04-2018-SK
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument
18.04.2018 18.04.2018 SOD-07-4-2018-SK
Zmluva o vytvorení webového sídla
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument
18.04.2018 18.04.2018 SOP-07-4-2018-SK
Zmluva o prevádzke webového sídla
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument
23.04.2018 23.04.2018 1/2018
Mandátna zmluva č. 1_2018 - D G, s.r.o.
4 920,00 €
zmluva
D+G, s.r.o. 36831310 Sládkovičova 7,93701 Želiezovce Zobrazit dokument
23.04.2018 23.04.2018
Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať služby podľa tejto zmluvy a záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi cenu za ich poskytovanie.
6 235,00 €
zmluva
Ing. Vladimír Uram 45691827 Kamencová 8157/32,08005 Prešov Zobrazit dokument
24.04.2018 24.04.2018 18/15/52A/50
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby...
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
16.05.2018 16.05.2018 A12248416
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
14.05.2018 14.05.2018 A12243392
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
14.05.2018 14.05.2018 A12243518
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
14.05.2018 14.05.2018 A12243652
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
14.05.2018 14.05.2018 A12243666
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
15.05.2018 15.05.2018 A12246935
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
15.05.2018 15.05.2018 A12256949
Služba: Orange Monitoring Vozidiel
0,00 €
zmluva
Orange Slovensko, a.s. 35697270 Metodova 8,82108 Bratislava Zobrazit dokument
18.05.2018 18.05.2018
Vystúpenie: ELDORADO Együttes
0,00 €
zmluva
Veres - műsorszervező iroda 71602585-2-25 Hajós Alfréd út 32 fsz./4.,3524 Miskolc Zobrazit dokument
22.05.2018 22.05.2018 180713/2018
Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie služieb úloh zodpovednej osoby určenej a poverenej prevádzkovateľom v súlade s § 46 zákona č. 18/2018 Z.z.
0,00 €
zmluva
ITAK, s.r.o. 36523488 Baštová 38,93565 Komárno Zobrazit dokument
22.05.2018 22.05.2018 18/15/52A/62
Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri vykonávaní príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby.
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
20.05.2018 20.05.2018
Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation s.r.o.
0,00 €
zmluva
Galieleo Corporation s.r.o. 47192941 Čierna Voda 468,925 06 Čierna Voda Zobrazit dokument
11.06.2018 11.06.2018 150067563
Zmluva o dielo - ZSE č. 150067563
0,00 €
zmluva
ZSE Energia, a.s. 36677281 Čulenova 6,81647 Bratislava Zobrazit dokument
22.06.2018 22.06.2018 18/15/50j/44
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
0,00 €
zmluva
ÚPSVaR 37961209 Ľ. Štúra 53,934 03 Levice Zobrazit dokument
27.06.2018 27.06.2018 287/2018
ZMLUVA č. 287/2018 o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
1 700,00 €
zmluva
Nitriansky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,94901 Nitra Zobrazit dokument
02.07.2018 02.07.2018
Kúpna zmluva zo dňa 02.07.2018 - Czuczor
0,00 €
zmluva
Czuczor Júlia Veľké Ludince č. 362,93565 Veľké Ludince Zobrazit dokument
09.07.2018 09.07.2018 115/2018
Zmluva č. 115/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu
1 500,00 €
zmluva
Nitiransky samosprávny kraj 37861298 Rázusova 2A,949 01 Nitra Zobrazit dokument