Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľké Ludince Obec

Veľké Ludince

Zoznam osôb

Zoznam osôb a kontaktných spojení (Obecný úrad)

ThDr. Eva Antalová

zástupkyňa starostky - Obecný úrad, Nagyölved 136, Nagyölved
poslankyňa - Poslanci

Ing. Bianka Behánová

Referentka - Komunitné centrum, Veľké Ludince 939, Veľké Ludince

Bc. Zita Cseri

starostka obce - Obecný úrad, Nagyölved 136, Nagyölved

Bc. Zuzana Csomorová

Evidencia UoZ - Agenda UoZ, Nagyölved 136, Nagyölved
Zástupca - Komunitné centrum, Veľké Ludince 939, Veľké Ludince

Ing. Helga Takácsová

Účtovníčka - Účtáreň, Nagyölved 136, Nagyölved
Matrika - Matrika

Mgr. Katarína Urbánová

Garant KC - Komunitné centrum, Veľké Ludince 939, Veľké Ludince

Môžete mať záujem