Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
21.07.2020

Zmluva o dielo č. 57/2020/2

57/2020/2

332 377,26 EUR

BALA, a.s.

Obec Veľké Ludince

15.07.2020

Kúpna zmluva

15072020

173,40 EUR stosedemdesiattri eur 40 centov

Muzslai András

Obec Veľké Ludince

14.07.2020

Kúpna zmluva

14072020

158,10 EUR Stopäťdesiatosem eur desať centov

Angelika Fazekašová

Obec Veľké Ludince

14.07.2020

Zmluva na vykonávanie administratívnej činnosti

14072020

240,00 EUR

Obec Veľké Ludince

AVIMAR s.r.o. - Nothart Viliam

17.04.2020

Zmluva č. NR152607_1 o spolupráci podľa § 59 ods. 3 Zákona o odpadoch

NR152607_1

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

RECobal s.r.o.

07.04.2020

Kúpna zmluva

07042020

260,10 EUR Dvestošesťdesiat eur 10 centov

Mgr. Korcseková Magdaléna

Obec Veľké Ludince

06.04.2020

Dohoda č. 20/15/060/67

20/15/06067

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

06.04.2020

Dohoda č. 20/15/060/66

20/15/060/66

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

06.04.2020

Dohoda č. 20/15/060/65

20/15/060/65

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

27.03.2020

Kúpna zmluva

26032020

494,70 EUR Štyristodeväťdesiatštyri eur 70 centov

István Nagy Csomor

Obec Veľké Ludince

23.03.2020

Zmluva o spolupráci 24.03.2020

24032020

1 900,00 EUR

Obec Veľké Ludince

TRIUS FINANCE, s.r.o.

09.03.2020

Dodatok č. 8

Dodatok č. 8

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

14.02.2020

kúpna zmluva

13022020

600,10 EUR Šesťsto eur 10 centov

Ervína Urbanová

Obec Veľké Ludince

06.02.2020

Kúpna zmluva

05022020

467,50 EUR Štyristošesťdesiaťsedem eur 50 centov

Štefan Nagy Csomor

Obec Veľké Ludince

06.02.2020

Zmluva o dielo č. 001/2020

001/2020

13 394,40 EUR

Obec Veľké Ludince

MAAXSERVIS s.r.o.

04.02.2020

Zmluva o spolupráci 03.02.2020

03/02/2020

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

JKL production, s.r.o.

03.02.2020

Dohoda č. 20/15/054/14

20/15/054/14

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

31.01.2020

Dodatok č. 3 - DOPOISTENIE NM 11-411956

Dodatok č. 3 - DOPOISTENIE NM 11-411956

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

UNION poistovňa, a.s.

14.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

02012020

300,00 EUR Tristo

AMIRE s.r.o.

Obec Veľké Ludince

17.12.2019

Zmluva o Municipálnom úvere

17122019

381 480,00 EUR Tristoosemdesiatjedentisícštyristoosemdesiat eur

Prima Banka, a.s.

Obec Veľké Ludince

16.12.2019

Zmluva o nájme obecného bytu

13122019

148,30 EUR Stoštyridsaťosem eur 30 centov

Anikó Leboczová

Obec Veľké Ludince

02.12.2019

Kúpna zmluva

02122019

217,60 EUR dvestosedemnásť eur šesťdesiat centov

Viktor Baraňai

Obec Veľké Ludince

27.11.2019

Kúpna zmluva

27112019

232,90 EUR dvestotridsaťdva eur deväťdesiat centov

Adela Šipošová

Obec Veľké Ludince

25.11.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

20052019

Nincs megadva

Mestský úrad Želiezovce

Obec Veľké Ludince

19.11.2019

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb 19112019

19112019

600,00 EUR

Obec Veľké Ludince

RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: