Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
31.01.2020

Dodatok č. 3 - DOPOISTENIE NM 11-411956

Dodatok č. 3 - DOPOISTENIE NM 11-411956

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

UNION poistovňa, a.s.

14.01.2020

Zmluva o poskytovaní služieb

02012020

300,00 EUR Tristo

AMIRE s.r.o.

Obec Veľké Ludince

17.12.2019

Zmluva o Municipálnom úvere

17122019

381 480,00 EUR Tristoosemdesiatjedentisícštyristoosemdesiat eur

Prima Banka, a.s.

Obec Veľké Ludince

16.12.2019

Zmluva o nájme obecného bytu

13122019

148,30 EUR Stoštyridsaťosem eur 30 centov

Anikó Leboczová

Obec Veľké Ludince

02.12.2019

Kúpna zmluva

02122019

217,60 EUR dvestosedemnásť eur šesťdesiat centov

Viktor Baraňai

Obec Veľké Ludince

27.11.2019

Kúpna zmluva

27112019

232,90 EUR dvestotridsaťdva eur deväťdesiat centov

Adela Šipošová

Obec Veľké Ludince

25.11.2019

Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu

20052019

Nincs megadva

Mestský úrad Želiezovce

Obec Veľké Ludince

19.11.2019

Z M L U V A o poskytovaní audítorských služieb 19112019

19112019

600,00 EUR

Obec Veľké Ludince

RIGHTAUDIT s.r.o., č.lic. UDVA 381

13.11.2019

Kúpna zmluva

13112019

42,50 EUR

Nagyová Ivana

Obec Veľké Ludince

11.11.2019

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti

11112019

160,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Blackhawk Security s.r.o.

05.11.2019

Dohoda č. 19/15/010/77

19/15/010/77

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

05.11.2019

Dohoda č. 19/15/012/35

19/15/012/35

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

04.11.2019

dodatok č. 2 k PZ č. 11-411956 poistenie majetku - Union

11-4-11956 /2

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

UNION poistovňa, a.s.

18.10.2019

Mandátna zmluva

18102019

2 400,00 EUR

Obec Veľké Ludince

PS Agentúra s.r.o.

15.10.2019

ZMLUVA O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ZS-19-10-2019-SK

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Galileo Corporation s.r.o.

15.10.2019

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-19-10-2019

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Galileo Corporation s.r.o.

08.10.2019

Zmluva o spolupráci

08_10_2019

4 000,00 EUR

Obec Veľké Ludince

JKL production, s.r.o.

08.10.2019

Zmluva o poskytovní služieb

08102019

1 250,00 EUR

Obec Veľké Ludince

PROROZVOJ, s.r.o.

07.10.2019

Dodatok č. 2 k poistnej zmluve

Dodatok č. 2 K POISTNEJ ZMLUVE

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

UNION poistovňa, a.s.

24.09.2019

Kúpna zmluva

24092019

100,30 EUR sto eur tridsať centov

Obec Veľké Ludince

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra

16.09.2019

Dodatok č. 7

Dodatok č. 7

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

09.09.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu a prevzatím zodpovednosti za odchýlku

8000000305

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

TWINLOGY s.r.o.

09.09.2019

Zmluva o združenej dodávke plynu a prevzatím zodpovednosti za odchýlku

8000000165

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

TWINLOGY s.r.o.

09.09.2019

Zmluva o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 900001075

9000001075

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

TWINLOGY s.r.o.

02.09.2019

Zmluva o vykonávaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby

04-09/2019 - PZS

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

3PCentrum - Prehoda, s.r.o.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: