Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
31.08.2018

Dodatok č. 5 - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/011/13

Dodatok č. 5 - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 2

33 000,00 EUR

Prima Banka, a.s.

Obec Veľké Ludince

31.08.2018

Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovolníckej služby

18/15/52A/62

Nincs megadva

ÚPSVaR

Obec Veľké Ludince

22.08.2018

Zmluva o dielo 2208/2018

2208/2018

21 015,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Ján Nyári

17.08.2018

Kúpna zmluva zo dňa 18.07.2018 - Kurali

Kúpna zmluva zo dňa 18.07.2018 - Kurali

Nincs megadva

Kurali Ernest a Kuraliová Júlia

Obec Veľké Ludince

15.08.2018

Kúpna zmluva č. 158/2018

158/2018

20 365,00 EUR

ENERENG, s.r.o.

Obec Veľké Ludince

14.08.2018

Dodatok č. 2 - Megállapodás 2. számú módosítás

Dodatok č. 2 - Megállapodás 2. számú módosítás

0,00 EUR

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Veľké Ludince

03.08.2018

Zmluva o poskytnutí NFP č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001951

ZM_SEP-IMRK2-2018-001951

243 797,73 EUR

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR

Obec Veľké Ludince

02.08.2018

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

180729-L13.1102.17.0001.ZBZ_VB

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Ludince

27.07.2018

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

25072018

1 400,00 EUR tisícštyristo eur

TRIUS FINANCE, s.r.o.

Obec Veľké Ludince

09.07.2018

Zmluva č. 115/2018 o poskytnutí dotácie na podporu športu

115/2018

1 500,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Ludince

04.07.2018

Veľké Ludince Obec Veľké Ludince BZ_KZ (p č 538_77)

Veľké Ludince Obec Veľké Ludince BZ_KZ (p č 538_77

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Ludince

04.07.2018

Veľké Ludince Obec Veľké Ludince BZ_KZ (p č 1224_1)

Veľké Ludince Obec Veľké Ludince BZ_KZ (p č 1224_1

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Ludince

04.07.2018

Veľké Ludince Obec Veľké Ludince BZ_VB

Veľké Ludince Obec Veľké Ludince BZ_VB

Nincs megadva

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Veľké Ludince

02.07.2018

Kúpna zmluva zo dňa 02.07.2018 - Czuczor

Kúpna zmluva zo dňa 02.07.2018 - Czuczor

Nincs megadva

Czuczor Júlia

Obec Veľké Ludince

27.06.2018

ZMLUVA č. 287/2018 o poskytmutí dotácie na podporu kultúry

287/2018

1 700,00 EUR

Nitriansky samosprávny kraj

Obec Veľké Ludince

22.06.2018

Dohoda č. 18/15/50j/44

18/15/50j/44

Nincs megadva

ÚPSVaR

Obec Veľké Ludince

11.06.2018

Zmluva o dielo - ZSE č. 150067563

150067563

Nincs megadva

ZSE Energia, a.s.

Obec Veľké Ludince

23.05.2018

Dodatok č. 1 k Zmluve č. BGA/8064/2017

BGA/8064/4/2017

Nincs megadva

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Veľké Ludince

22.05.2018

Zmluva o poverení k plneniu úloh v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z.

180713/2018

Nincs megadva

ITAK, s.r.o.

Obec Veľké Ludince

20.05.2018

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corporation s.r.o.

Zmluva o spracovaní osobných údajov - Galileo Corp

Nincs megadva

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Veľké Ludince

18.05.2018

Zmluva - Megállapodás - 18.05.2018

Zmluva - Megállapodás - 18.05.2018

Nincs megadva

Veres - műsorszervező iroda

Obec Veľké Ludince

16.05.2018

Čestné prehlásenie

Dodatok č. 1

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Búri Štefan a Búriová Eva

16.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12248416 - Orange Monitoring Vozidiel

A12248416

Nincs megadva

Orange Slovensko, a.s.

Obec Veľké Ludince

15.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12246935 - Orange Monitoring Vozidiel

A12246935

Nincs megadva

Orange Slovensko, a.s.

Obec Veľké Ludince

15.05.2018

Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. A12246949 - Orange Monitoring Vozidiel

A12256949

Nincs megadva

Orange Slovensko, a.s.

Obec Veľké Ludince

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: