Obsah

Späť

Palivové drevo 2022

Oznam - Palivové drevo 2022

 

Lesné pozemkové spoločenstvo Veľké Ludince

 

Vedenie Lesného pozemkového spoločenstva vo Veľkých Ludinciach oznamuje členom, že podľa vlastníckeho podielu ponúka možnosť objednávky dreva na kúrenie za výhodnú cenu, pre tých členov, ktorí do 31. decembra 2021 boli členmi spoločnosti.

Cena jedného metra je 20 eur, čo zahŕňa výrub dreva a dopravu do obce Veľké Ludince. Cenu treba uhradiť na obecnom úrade vo Veľkých Ludinciach výlučne počas stránkových dní a hodín:

23. mája 2022.             od 8,00 hod. do 16,00 hod.

25. mája 2022.             od 8,00 hod. do 17,00 hod.

27. mája 2022.             od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 

 

A Nagyölvedi erdőtársaság vezetősége értesíti a tagjait, hogy kedvezményes áron tűzifát igényelhetnek a tulajdonrészük arányában azok, akik 2021. december 31-ig tagjai voltak a társaságnak.

1 erdei méterért 20 eurót kell fizetni, ami a fakitermelés és a kiszállítás ára Nagyölvedre. Az igényt a Nagyölvedi Községházán kell bejelenteni, kizárólag az ügyfélfogadási napokon és órákon:

2022. május 23.            08,00 órától 16,00 óráig

2022. május 25.            08,00 órától 17,00 óráig

2022. május 27.            08,00 órától 15,00 óráig

Vyvesené: 20. 5. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť