Navigácia

Obsah

Späť

Dodatok č. 1 ku KZ o prevode majetku Fazekaš M.

Vyvesené: 2. 11. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť