Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Megyei önkormányzati válaszások 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

Vyvesené: 19. 7. 2022

Dátum zvesenia: 1. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť