Navigácia

Obsah

Späť

Voľby do orgánov samosprávy obcí - Helyi önkormányzati választások 2022

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce

zoznam kandidátov (287.27 kB)

 

Informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí, vrátane vzorov a tlačív pre obce, volebné komisie i kandidátov sú publikované na webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

https://www.minv.sk/?volby-selfgov22

 

Informácia o utvorení volebného obvodu a o určení počtu poslancov - Tájékoztató a kialakított választásókerületről és a képviselők számáról

volebný obvod a počet poslancov (290.99 kB)

zapisovateľka - jegyzőkönyvvezető (289.73 kB)

počet obyvateľov - a lakosság száma (275.96 kB)

kontaktné údaje - elérhetőségek (279.81 kB)

volebná miestnosť - szavazóhelyiség (288.66 kB)

 

 

 

Vyvesené: 21. 9. 2022

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022

Zodpovedá: Správca Webu

Späť