Navigácia

Obsah

DS EMMANUEL

Domový poriadok DS Emmanuel - Veľké Ludince

Príchod do zariadenia

Klienti majú možnosť prichádzať do zariadenia od 8:00 do 10:00, prípadne po dohode s riaditeľkou zariadenia v dohodnutom čase.

Príchod do DS Emmanuel a odchod z DS Emmanuel

Po príchode do DS Emmanuel sa klienti aj zamestnanci prezujú do prezúviek, v ktorých budú chodiť len v budove.
Klienti odchádzajú z DS Emmanuel, buď sami alebo s rodinnými príslušníkmi. Po opustení priestorov DS Emmanuel za klientov už nezodpovedajú pracovníci  DS Emmanuel.

Vstup do jednotlivých priestorov DS Emmanuel

Klienti majú umožnený vstup do všetkých miestností DS Emmanuel podľa ich zaradenia do jednotlivých skupín, podľa práve prebiehajúcich terapií a podľa potreby (pomoc v jedálni, pomoc pri „domácich prácach“, pomoc pri upratovaní a pod.). Rodinný príslušníci, resp. zákonní zástupcovia, majú povolený vstup do dennej miestnosti DS Emmanuel a po dohode s riaditeľkou zariadenia DS Emmanuel aj do ostatných miestností, okrem výdajne. 

Používanie ochranného odevu

Každý klient DS Emmanuel používa ochranný pracovný odev podľa charakteru vykonávanej činnosti a podľa potreby v rámci zaradenia do jednotlivých terapií.

Dodržiavanie hygienických zásad

Každý klient DS Emmanuel mám mať osobné hygienické potreby, zodpovedajúce veku (napr. hrebeň, potreby intímnej hygieny,plienky, vložky a pod.)

Zdravotnícke pomôcky

Klient má mať k dispozícii osobné zdravotnícke pomôcky, zodpovedajúce jeho potrebám, ktoré prinesú do DS Emmanuel (napr. korzet, špeciálne topánky, plienky, lieky, barle, vozík, atď)

Stravovanie a účasť klientov na príprave jedál a pri stolovaní

V DS Emmanuel je zabezpečená celodenná strava / desiata, obed, olovrant, príp. raňajky /, vrátane špeciálnych diét / celiakia .../, po odporúčaní lekárom. Prinášanie vopred dohodnutej stravy (ovocie, zelenina, v obmedzenej miere sladkosti) do zariadenia je povolené.

Zapájanie sa do „domácich“ prác

Klienti sa v rámci svojich možností a integrácie do bežného života, zapájajú do prác v okolí budovy DS Emmanuel a pomáhajú pri upratovaní priestorov DS Emmanuel.

Domový poriadok EMMANUEL

Príloha - tu ku stiahnutiu .pdf, 280 kB

Prevádzkový poriadok Emmanuel

Prevádzkový poriadok Emmanuel - tu ku stiahnutiu .pdf, 4,02 MB