Navigácia

Obsah

Späť

Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti

Vyvesené: 31. 8. 2018

Dátum zvesenia: 22. 9. 2018

Zodpovedá: Mgr. Ladislav Gubrica

Späť