Dátumy
Dátum uzavretia: 20.07.2017
Dátum zverejnenia: 20.07.2017
Dokumenty na prevzatie
Zobrazit dokument [2 MB] Kúpna zmluva zo dňa 20.07.2017 - Ešek Jozef.pdf
Identifikácia zmluvy:
Názov zmluvy: Kúpna zmluva zo dňa 20.07.2017 - Ešek Jozef
Dodávateľ: Ešek Jozef, RSDr.
Vinohradnícka 40
93401 Levice
Predmet plnenia: LV č. 3, Parcela č. 93 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 727 m2
Suma s DPH
Celková hodnota: 1 000,00 €