Navigácia

Obsah

Komisie OZ

Komisia kultúry:

Predseda: Vincent Kovács

Členovia: István Nagy Csomor, Alžbeta Morvaiová, Eva Antalová ThDr., Ildikó Balogh Mgr., Kinga Cseri Mgr. , Anna Bereková, Ing. Klára Szalmová, Ferenc Harangozó,

 

Komisiu športu:

Predseda: Peter Lebocz

Členovia: Ladislav Gubrica, Szilveszter Urbán, Juraj Balázs

 

Komisia financií a hospodárenia s majetkom obce:

Predseda: Bc. Gabriela Koncserová

Členovia: Mgr. Iveta Balázsová, István Nagy Csomor, Ondrej Balázs

 

Komisia verejného záujmu:

Predseda:  Iveta Balázsová, Mgr.

Členovia: Bc. Gabriela Koncserová, Bc. Erika Gregorová

 

Sociálna komisia:

Predseda: Alžbeta Morvaiová

Členovia: Mgr. Ildikó Balogh, Gabriel Monc, ThDr. Eva Antalová

 

Komisia verejného poriadku a životného prostredia:

Predseda: Juraj Balázs

Členovia: Zsolt Kurali, Peter Pásztor, Ondrej Balázs