Tartalom

Részletes keresés
Nyilvánosságra hozás napja Megnevezés
Szerződés száma
Ár * Szerződő felek
29.03.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 57/2020/2

Dodatok č. 1

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

BALA, a.s.

15.03.2021

Kúpna zmluva

15032021

363,80 EUR trisošesťdesiatri eur 80 centov

Žofia Ármayová

Obec Veľké Ludince

26.02.2021

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Nincs megadva

Obec Farná

Obec Veľké Ludince

20.02.2021

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

20022021

Nincs megadva

Obec Farná

Obec Veľké Ludince

05.02.2021

Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 05.02.2021

05022021

Nincs megadva

Obec Farná

Obec Veľké Ludince

01.02.2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1445/2021-M_ODFSS

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR

28.01.2021

Zmluva o dielo č. 20210128

20210128

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

LAHER - Erik Sedlák

14.01.2021

Zmluva o spolupráci č. NR152607_2

NR152607_2

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

RECobal s.r.o.

21.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov

21122020

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

BIO energie s.r.o.

15.12.2020

Zmluva o výpožičke

01122020

neuvedené

Obec Veľké Ludince

Štatistický úrad SR

19.11.2020

Zmluva o poskytovaní služieb č. MSD_Veľké Ludince_01

MSD_Veľké Ludince_01

700,00 EUR

Obec Veľké Ludince

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

26.10.2020

Zmluva o poskytovaní poradenských služieb

26/10/2020

4 165,00 EUR

Obec Veľké Ludince

TRIUS FINANCE, s.r.o.

23.10.2020

Dohoda č. 20/15/012/37

20/15/012/37

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

23.10.2020

Dohoda č. 20/15/010/36

20/12/010/36

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ÚPSVaR

19.10.2020

Zmluva_o_nfv_00307637

00307637

25 898,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo financií Slovenskej Republiky

14.10.2020

Zmluva č. 238/2020 o poskytnutí dotácie na podporu športu

238/2020

1 000,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Nitriansky samosprávny kraj

02.10.2020

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-120-01363

20-120-01363

3 000,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Fond na podporu kultúry národnostných menšín

02.10.2020

Zmluva o poskytnutí dotácie z NSK

9/2020

2 640,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo

01.10.2020

Zmluva o spolupráci

ITMS2014+:312051Z511

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo vnútra SR

24.09.2020

Notárska zápisnica

24092020

702,00 EUR Sedemstodva

František Nagy

Obec Veľké Ludince

04.09.2020

Zmluva o vedení účtovníctva

28082020

400,00 EUR

Obec Veľké Ludince

Ing. Ondrej Csanda - KOMMUNAL KONTAKT

26.08.2020

Zmluva o dielo zo dňa 26.08.2020

26082020

1 596,00 EUR

Obec Veľké Ludince

D+G, s.r.o.

26.08.2020

Dodatok č. 7 - Zmluva o kontokorentnom úvere č. 23/011/13

23/011/13

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

Prima Banka, a.s.

17.08.2020

Kúpna zmluva

17082020

146,20 EUR Stoštyridsaťšesť eur 20 centov

Adela Šipošová

Obec Veľké Ludince

29.07.2020

Zmluva o zriadení a prevádzke zberného miesta kolektívneho systému ELTMA

29072020

Nincs megadva

Obec Veľké Ludince

ELT MANAGMENT COMPANY SLOVAKIA s.r.o.

* A feltüntetett ár végleges. Amennyiben a szerződő fél ÁFA fizető, az ár bruttó ár.

Oldal: