Navigácia

Obsah

VZN

2022

NÁVRH VZN 2022 - PŠD poplatky strava ŠJ Stiahnuté: 38x | 25.11.2022

NÁVRH VZN - daň z nehnuteľností 2023 Stiahnuté: 24x | 25.11.2022

Návrh VZN o určení výšky finančných prostr na školy a školské zar Stiahnuté: 15x | 25.11.2022

VZN č. 1_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb Stiahnuté: 22x | 28.11.2022

VZN č. 2_2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev Stiahnuté: 28x | 08.09.2022

VZN č. 3_2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Ludince Stiahnuté: 24x | 08.06.2022

VZN č. 4_2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole Stiahnuté: 23x | 29.07.2022

VZN č. 5 2022 o určení výšky finančných prostr. na školy a školské zar. Stiahnuté: 17x | 14.12.2022

VZN č. 6 2022 - PŠD, poplatky, strava ŠJ Stiahnuté: 19x | 14.12.2022

VZN č. 7 2022 dane z nehnuteľností Stiahnuté: 22x | 14.12.2022

2021

VZN 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince Stiahnuté: 56x | 16.12.2021

VZN č. 1/2021 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 193x | 30.12.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľké Ludince Stiahnuté: 74x | 30.12.2021

2020

VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku KO a DSO Stiahnuté: 223x | 16.12.2020

VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2021 Stiahnuté: 137x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Stiahnuté: 165x | 16.12.2020

2019

VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE Stiahnuté: 1,823x | 17.12.2019

VZN 3/2019 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 496x | 17.12.2019

VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince Stiahnuté: 233x | 17.12.2019

VZN č. 1/2019 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 343x | 18.06.2019

Stránka