Navigácia

Obsah

VZN

2021

VZN č. 1/2021 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 103x | 30.12.2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľké Ludince Stiahnuté: 10x | 30.12.2021

2020

VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku KO a DSO Stiahnuté: 146x | 16.12.2020

VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2021 Stiahnuté: 78x | 16.12.2020

VZN 3/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb Stiahnuté: 89x | 16.12.2020

2019

VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE Stiahnuté: 1392x | 17.12.2019

VZN 3/2019 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD Stiahnuté: 389x | 17.12.2019

VZN 4/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince Stiahnuté: 173x | 17.12.2019

VZN č. 1/2019 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Stiahnuté: 280x | 18.06.2019

2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel Stiahnuté: 345x | 01.01.2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov Stiahnuté: 292x | 11.09.2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp Stiahnuté: 298x | 01.01.2018

VZN č. 4/2018 O zrušení VZN č. 3/2013, 1/2014 a 2/2015 Stiahnuté: 271x | 23.11.2018

VZN č. 5/2018 O zrušení VZN č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev Stiahnuté: 248x | 23.11.2018

VZN č. 6_2018 Náhradné zásobovanie vodou. Stiahnuté: 256x | 01.01.2019

VZN č. 7_2018 O príspevku na MŠ a ŠZ obce V. L. 2018 Stiahnuté: 259x | 01.01.2019

2017

VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie Stiahnuté: 296x | 01.01.2017

VZN č. 2/2017 O umiestnení volebných plakátov Stiahnuté: 287x | 01.01.2017

VZN č. 3/2017 O podmienkach predaja výrobkov na trhovisku Stiahnuté: 320x | 01.01.2017

VZN č. 4/2017 O podmienkach poskytovanie dotácií Stiahnuté: 263x | 01.01.2017

Stránka