Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľké Ludince Obec

Veľké Ludince

VZN

2023

NÁVRH - zrušenie VZN (školstvo)

NÁVRH - zrušenie VZN (školstvo).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 381,13 kB
Vložené: 27. 11. 2023

2022

NÁVRH VZN 2022 - PŠD poplatky strava ŠJ

NÁVRH VZN 2022 - PŠD poplatky strava ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,91 kB
Vložené: 25. 11. 2022

NÁVRH VZN - daň z nehnuteľností 2023

NÁVRH VZN - daň z nehnuteľností 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 230,12 kB
Vložené: 25. 11. 2022

Návrh VZN o určení výšky finančných prostr na školy a školské zar

Návrh VZN o určení výšky finančných prostr na školy a školské zar .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 407,73 kB
Vložené: 25. 11. 2022

VZN č. 1_2022 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb

OK VZN 1_2022 čas predaja a služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,36 kB
Vložené: 28. 11. 2022

VZN č. 2_2022 o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev

OK VZN 2_2022 názvy ulíc.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 606,67 kB
Vložené: 8. 9. 2022

VZN č. 3_2022 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v obci Veľké Ludince

OK VZN 3-2022o drzaní psov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 690,89 kB
Vložené: 8. 6. 2022

VZN č. 4_2022 o plnení povinnej školskej dochádzky v základnej škole

OK VZN 4-2022 - PŠD, poplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 376,92 kB
Vložené: 29. 7. 2022

VZN č. 5 2022 o určení výšky finančných prostr. na školy a školské zar.

VZN č. 5 2022 o určení výšky finančných prostr. na školy a školské zar..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 424,55 kB
Vložené: 14. 12. 2022

VZN č. 6 2022 - PŠD, poplatky, strava ŠJ

VZN č. 6 2022 - PŠD, poplatky, strava ŠJ.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 271,68 kB
Vložené: 14. 12. 2022

VZN č. 7 2022 dane z nehnuteľností

VZN č. 7 2022 dane z nehnuteľností.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,54 kB
Vložené: 14. 12. 2022

2021

VZN 3/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince

VZN č. 3 2021- o príspevku na MŠ a ŠZ obce VL - schválený 15.12.2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 298,87 kB
Vložené: 16. 12. 2021

VZN č. 1/2021 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

VZN_č. 1_2021_O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Vložené: 30. 12. 2021

VZN č. 2/2021 Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľké Ludince

VZN_č. 2_2021_Prevádzkový poriadok pohrebiska Obce Veľké Ludince.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,12 MB
Vložené: 30. 12. 2021

2020

VZN 1/2020 o určení náležitosti miestneho poplatku KO a DSO

VZN__1_2020 KO, DSO schválený 15122020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,14 MB
Vložené: 16. 12. 2020

VZN 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Veľké Ludince na rok 2021

VZN č. 2 2020- o príspevku na MŠ a ŠZ obce VL - schválený 15.12.2020 web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,58 kB
Vložené: 16. 12. 2020

VZN 3/2020 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb

VZN_3_2020 o sociálnych službách schválený 15122020 web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,34 MB
Vložené: 16. 12. 2020

2019

VZN 2/2019 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce VEĽKÉ LUDINCE

VZN_2_2019 o nakladaní s komunálnym odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 720,96 kB
Vložené: 17. 12. 2019

VZN 3/2019 O URČENÍ NÁLEŽITOSTÍ MIESTNEHO POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD A DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD

VZN_3_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,13 MB
Vložené: 17. 12. 2019

VZN č. 1/2019 výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

VZN č. 12019 školské poplatky.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,41 MB
Vložené: 18. 6. 2019

2018

VZN č. 1/2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel

VZN č. 1_2018 - o poskytovaní sociálny služieb Emmanuel....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 598,53 kB
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 2/2018 - o zákaze požív. alk. nápojov

VZN_č._22018_-_o_zákaze_požív_alk_nápojov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 757,06 kB
Vložené: 11. 9. 2018

VZN č. 3/2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp

VZN č. 3_2018 - o zneškodňovaní obsahu žúmp....pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 305,69 kB
Vložené: 1. 1. 2018

VZN č. 4/2018 O zrušení VZN č. 3/2013, 1/2014 a 2/2015

VZN č. 4_2018 O zrušení VZN č. 3_2013, 1_2014 a 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,83 kB
Vložené: 23. 11. 2018

VZN č. 5/2018 O zrušení VZN č. 17/2009 o údržbe verejných priestranstiev

VZN č. 5_2018 O zrušení VZN č. 17_2009 o údržbe verejných priestranstiev.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 285,59 kB
Vložené: 23. 11. 2018

VZN č. 6_2018 Náhradné zásobovanie vodou.

VZN č. 6_2018 Náhradné zásobovanie vodou..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 534,87 kB
Vložené: 1. 1. 2019

VZN č. 7_2018 O príspevku na MŠ a ŠZ obce V. L. 2018

VZN č. 7_2018 O príspevku na MŠ a ŠZ obce V. L. 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 228,71 kB
Vložené: 1. 1. 2019

2017

VZN č. 1/2017 O určení výšky dotácie

VZN č. 1_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,75 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 2/2017 O umiestnení volebných plakátov

VZN č. 2_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,11 MB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 3/2017 O podmienkach predaja výrobkov na trhovisku

VZN č. 3_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 583,3 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 4/2017 O podmienkach poskytovanie dotácií

VZN č. 4_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 395,75 kB
Vložené: 1. 1. 2017

VZN č. 5/2017 O stanovení výšky finančného pásma

VZN č. 5_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 795,59 kB
Vložené: 1. 1. 2017

2016

VZN č. 02/2016 O určení výšky dotácie

VZN č. 02_2016.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 96,31 kB
Vložené: 1. 1. 2016

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska

VZN č. 1_2016 o správe a prevádzkovaní pohrebiska.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,09 MB
Vložené: 1. 1. 2016

2015

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb

Návrh na zrušenie VZN č. 09_2015 O poskytovaní soc. služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 16,18 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 1/2015

VZN č.12015 - Cenník doplnenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 216,2 kB
Vložené: 10. 6. 2015

VZN č. 2/2015

VZN č. 2_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,94 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 3/2015 o číslovaní budov na území obce VL

VZN č. 3_2015 o číslovaní budov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,96 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole

VZN č. 4_2015 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej šk.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,32 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 5/2015o daní z nehnuteľností

VZN daň z nehnuteľností 5_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,06 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 6/2015 o nakladaní s odpadom

VZN č. 6_2015 - o nakladaní s odpadom.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,1 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 7/2015 - O poplatku za komunálne odpady

VZN č. 7_2015 - O poplatku za komunálne odpady.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,74 MB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 8/2015 O určení výšky dotácie

VZN č. 8_2015 - O určení výšky dotácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 836,13 kB
Vložené: 1. 1. 2015

VZN č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN č. 9_2015 o poskytovaní sociálnych služieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 568,14 kB
Vložené: 1. 1. 2015

2014

VZN č. 2/2014 - VZN o podmienkach poskytovania sociálnych služieb na území obce Veľké Luidnce

VZN_2_2014_Opatrovatelska_sluzba.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,09 MB
Vložené: 3. 11. 2014

VZN č. 3/2014 - VZN o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Veľké Luidnce

VZN_3_2014_Trhove.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,82 MB
Vložené: 3. 11. 2014

VZN č. 7/2013 - VZN o poskytovaní sociálnych služieb o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby

VZN_7_2013_socialne_sluzby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,4 MB
Vložené: 3. 11. 2014

2013

Návrh na zrušenie VZN č. 03_2013 O cenách poskytovaný chslužieb

Návrh na zrušenie VZN č. 03_2013 O cenách poskytovaný chslužieb.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,4 kB
Vložené: 1. 1. 2013

Návrh na zrušenie VZN č. 05_2013 O spôsobe náhradného zásob. vodou

Návrh na zrušenie VZN č. 05_2013 O spôsobe náhradného zásob. vodou.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,65 kB
Vložené: 1. 1. 2013

VZN č. 3/2012 - o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Účinnosť: 01.01.2013

2012_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,19 MB
Vložené: 1. 1. 2013

2012

VZN č. 1/2012 - o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Veľké Ludince Účinnosť: 26.06.2012

2012_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,27 MB
Vložené: 26. 6. 2012

2011

2010

VZN č. 2/2010 - o miestnom referende Účinnosť: 18.09.2010

2010_2.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,72 MB
Vložené: 18. 9. 2010

VZN č. 3/2010 - o ochrane pred povodňami Účinnosť: 15.11.2010

2010_3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 15,77 MB
Vložené: 15. 11. 2010

2009

Návrh na zrušenie VZN č. 17_2009 O údržbe ver. priestr.

Návrh na zrušenie VZN č. 17_2009 O údržbe ver. priestr..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 10,7 kB
Vložené: 1. 1. 2009

Návrh na zrušenie VZN č. 18_2009 O zákaze predaja, podávania alk.

Návrh na zrušenie VZN č. 18_2009 O zákaze predaja, podávania alk..pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17 kB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN č. 10/2008 - o Dani z nehnuteľností Účinnosť: 01.01.2009

2008_10.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,39 MB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN č. 11/2008 - o daniach za nevýherné hracie prístroje Účinnosť: 01.01.2009

2008_11.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,2 MB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN č. 13/2008 - o Dani za psa Účinnosť: 01.01.2009

2008_13.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB
Vložené: 1. 1. 2009

VZN č. 17/2009 - o údržbe verejných priestranstiev Účinnosť: 10.11.2009

2009_17.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,2 MB
Vložené: 10. 11. 2009

VZN č. 18/2009 - o zákaze predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov Účinnosť: 15.12.2009

2009_18.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,56 MB
Vložené: 15. 12. 2009

2008

VZN č. 12/2008 - o Dani za predajné automaty Účinnosť: 29.12.2008

12-2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 965,31 kB
Vložené: 29. 12. 2008

Úrad

Turistická mapa katastra obce

Turistická mapa obce Veľké Ludince

Užitočné odkazy

Ministerstvo práce

Európsky fond regionálneho rozvoja

INTERREG

Interreg

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
1
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22
1
23
1
24
1
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Počítadlo prístupov

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:188
TÝŽDEŇ:188
CELKOM:1440915

Môžete mať záujem