Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľké Ludince Obec

Veľké Ludince

Komunitné centrum v obci Veľké Ludince

Operačný program - Ľudské zdroje

Realizácia projektu Komunitné centrum v obci Veľké Ludince

Operačný program - Ľudské zdrojeEurópska Únia - Európsky sociálny fond

Realizácia projektu Komunitné centrum v obci Veľké Ludince.

 

Hlavný cieľ projektu je vytvorenie priestoru a podmienok pre poskyt. kom. služieb pre príslušníkov MRK a iných soc. vylúčených a znevýhodnených občanov prostredníctvom vytvorenia objektu soc. infraštruktúry vo Veľkých Ludinciach, na súpisnom č. 656, parc. č. 503/5, 503/6, 503/1, 538/75, 538/25, 539, 540/17.

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

• zvýšenie kvality života príslušníkov MRK a iných soc. vylúčených a znevýhodnených občanov,

• vytvorenie mat. -techn. podmienok pre komunitnú činnosť a poskytovanie soc. služieb,

• zníženie emisií CO2 a spotreby energie pri prevádzke objektov sociálnej infraštruktúry.

 

 * Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom jednej hlavnej aktivity, a to prestavby časti jestvujúceho objektu Kultúrneho domu na komunitné centrum (ďalej len KC). Výsledkom bude možnosť zvýšenia počtu príslušníkov MRK a iných znevýhodnených občanov obce, mimo ohrozenia chudobou, sociálneho vylúčenia, s lepším prístupom na trhu práce. V KC im poskytneme možnosti sociálnych aktivít, trávenia voľného času pre deti, mládež a dospelých, osvetovú činnosť, pomoc pri riešení základných problémov každodenného života. Zároveň dôjde k zníženiu emisií CO2 o takmer 44,50 ton/a a spotreby energií o 155 203,6 kWh ročne.Projekt zrealizujeme v priebehu 10 mesiacov od 01/2019 do 10/2019.

WWW.ESF.GOV.SK

http://www.minv.gov.sk/

http://www.minedu.sk

Prílohy

Otvaracie_hodiny_KC

Otvaracie_hodiny_KC .pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 574,66 kB

Eticky_kodex_socialnych_pracovnikov

Eticky_kodex_socialnych_pracovnikov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,38 kB

Komunitné centrum Veľké Ludince

Ciel vypracovaný.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 226,25 kB
Dátum vloženia: 4. 3. 2019 9:10

Môžete mať záujem