Navigácia

Obsah

Zoznam osôb a kontaktných spojení

Obecný úrad

Zobrazenie podľa abecedy

Osoba Úloha v org. štruktúre Kontaktné spojenie
Antalová Eva, ThDr.
Veľké Ludince 136, Veľké Ludince
Obecný úrad - zástupkyňa starostky
Poslanci - poslankyňa
Balázs Juraj Poslanci - poslanec
Balázsová Iveta, Mgr. Poslanci - poslankyňa
Balogh Ildikó, Mgr. Vedúca DS EMMANUEL - vedúca

E-mail: balogh@velkeludince.sk

Cseri Zita, Bc.
Veľké Ludince 136, Veľké Ludince
Obecný úrad - starostka obce

E-mail: starostka@velkeludince.sk

Csomorová Zuzana, Bc.
Veľké Ludince 136, Veľké Ludince
Agenda UoZ - Evidencia UoZ

E-mail: csomorova@velkeludince.sk

Gubrica Ladislav, Mgr. Dane a poplatky - referent

E-mail: gubrica@velkeludince.sk

Királyová Katarína Účtáreň - referentka

E-mail: kiralyova@velkeludince.sk

Koncserová Gabriela, Bc. Poslanci - poslankyňa
Kovács Vincent Poslanci - poslanec

Stránka