Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Detail zmluvyč.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02

Zmluva: ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO PRÍSPEVKU . OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02

 • Číslo zmluvy
  OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02
 • Predmet zmluvy
  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate a Prijímate ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
 • Cena
  615 512,54 EUR šes stopätnás tisíc pä stodvanás celých pä desiatštyri stotín euro
 • Dátum účinnosti zmluvy
  17.1.2017
 • Platnosť zmluvy do
  Neuvedené
 • Dátum uzatvorenia/udelenia súhlasu s uzatvorením zmluvy
 • Dátum zverejnenia
  17.1.2017
Súvisiace dodatky k zmluve
Číslo Dátum vystavenia Cena
Dodatok č. 1   615 512,54 EUR
Dodatok č. 2   615 512,54 EUR
Dodatok č. 3   615 512,54 EUR
Dodatok č. 4   478 071,46 EUR
Dodatok č. 5   478 071,46 EUR
Dodatok č. 6   Neuvedené
Dodatok č. 8   Neuvedené
Dodatok č. 7   Neuvedené
Súvisiace objednávky
Súvisiace faktúry
 • 1. Zmluvná strana
  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • IČO
  42 181 810
 • DIČ
  2023106679
 • Adresa
  Námestie udovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • 2. Zmluvná strana
  Obec Veľké Ludince
 • IČO
 • DIČ
 • Adresa
 • Telefón
 • E-mail
 • Web
 • Meno podpisujúcej osoby
  Bc. Zita Cseri
 • Funkcia podpisujúcej osoby
  Starostka obce Veľké Ludince
 • Poznámka
 • Odkaz na verejné obstarávanie