Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľké Ludince Obec

Veľké Ludince

Detail zmluvy OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02

Číslo zmluvy:
OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02
Názov:
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO PRÍSPEVKU . OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02
Predmet zmluvy:
Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovate a Prijímate ovi na Realizáciu aktivít Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: Názov projektu : Zberný dvor odpadu Veľké Ludince
Cena:
615 512,54 EUR šes stopätnás tisíc pä stodvanás celých pä desiatštyri stotín euro
1. Zmluvná strana:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
IČO: 42 181 810
DIČ: 2023106679
Adresa: Námestie udovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
2. Zmluvná strana:
Obec Veľké Ludince
Meno podpisujúcej osoby:
Bc. Zita Cseri
Funkcia podpisujúcej osoby:
Starostka obce Veľké Ludince
Dátum zverejnenia:
17. 1. 2017
Dátum účinnosti zmluvy:
17. 1. 2017
Platnosť zmluvy do:
Neuvedené
Zluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 921,46 kB
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 884,16 kB
Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,47 kB
Príloha č. 5 Podrobný rozpočet.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 346,98 kB
Príloha č. 3_Finančné opravy_11_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 293,29 kB

Môžete mať záujem