Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27.02.2018

DOHODA č. 18/15/50j/15

18/15/50j/15

Neuvedené

ÚPSVaR

Obec Veľké Ludince

26.02.2018

Kúpna zmluva zo dňa 26.02.2018 - Vígh Jozef

Kúpna zmluva zo dňa 26.02.2018 - Vígh Jozef

Neuvedené

Vígh Jozef

Obec Veľké Ludince

19.02.2018

Dodatok č. 4 K zmluve o NFP č. OPKZP-PO-SC-111-2016-10_02

Dodatok č. 4

478 071,46 EUR

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

07.02.2018

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby

1023/2018-M_ORF

44 111,04 EUR

Ministerstvo práce soc. vecí a rodiny SR

Obec Veľké Ludince

07.02.2018

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci

Neuvedené

SME EURÓPA, o.z.

Obec Veľké Ludince

31.01.2018

Dodatok č. 3 K zmluve o NFP č. OPKZP-PO-SC-111-2016-10_02

Dodatok č. 3

615 512,54 EUR

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29.01.2018

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národného športového projektu

Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie národ

25 000,00 EUR

Slovenský futbalový zväz

Obec Veľké Ludince

20.01.2018

Zmluva - Megállapodás

Zmluva - Megállapodás

Neuvedené

MEZŐDI Bt.

Obec Veľké Ludince

16.01.2018

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy ( A ) č. 114_001_18

114/001/18

157 548,00 EUR

Prima Banka, a.s.

Obec Veľké Ludince

31.12.2017

dodatok č. 1 k PZ č. 11-411956 poistenie majetku - Union

11-4-11956 /1

Neuvedené

Obec Veľké Ludince

UNION poistovňa, a.s.

28.12.2017

Zmluva o poskytovaní služieb - AMIRE, s.r.o.

Zmluva o poskytovaní služieb - AMIRE, s.r.o.

Neuvedené

AMIRE s.r.o.

Obec Veľké Ludince

18.12.2017

Zmluva č.: BGA/8064/2017

BGA/8064/2017

Neuvedené

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Obec Veľké Ludince

07.12.2017

Zmluva o spolupráci podľa §59 ods.3 Zákona o odpadoch

07122017

0,00 EUR

RECobal s.r.o.

Obec Veľké Ludince

14.06.2017

Dodatok č. 2 K zmluve o NFP č. OPKZP-PO-SC-111-2016-10_02

Dodatok č. 2

615 512,54 EUR

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

10.05.2017

Dodatok č. 1 K zmluve o NFP č. OPKZP-PO-SC-111-2016-10_02

Dodatok č. 1

615 512,54 EUR

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

17.01.2017

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINAN NÉHO PRÍSPEVKU . OPKZP-PO1-SC111-2016-10/02

OPKZP-PO1-SC111-2016-10_02

615 512,54 EUR šes stopätnás tisíc pä stodvanás celých pä desiatštyri stotín euro

Obec Veľké Ludince

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

29.04.2016

poistná zmluva č. 11-411956 poistenie majetku - Union

11-411956

Neuvedené

Obec Veľké Ludince

UNION poistovňa, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: