Navigácia

Obsah

Zber, separácia a recyklácia 2023

Typ: ostatné
Zber, separácia a recyklácia 2023Zber, separácia a recyklácia 2023

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom.

bat

Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad.

Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na území našej obce / mesta a na celom území Slovenska.

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

Zber, separácia a recyklácia 2023 (729.52 kB)

 


Príloha

Vytvorené: 16. 3. 2023
Posledná aktualizácia: 16. 3. 2023 11:16
Autor: